Ce trebuie să știe consumatorii despre noua legislație RCA

  1. Sistemul Bonus-Malus

Conform noului sistem Bonus-Malus, la înnoirea poliţei RCA, şoferii disciplinaţi în trafic pot primi reduceri de până la 50%, în timp ce şoferii care au produs accidente rutiere vor fi penalizaţi, suportând o majorare a costului poliţei RCA de până la 180%.

  1. Decontarea directă

Până la 1 octombrie, asigurătorii vor încheia un acord de reglementare a decontării directe, pe care o vor oferta obligatoriu, la un cost suplimentar, opţiunea cumpărării acesteia revenind clientului.

Decontarea directă presupune ca reparaţia să fie plătită de către asigurătorul RCA al păgubitului, care îşi va recupera prejudiciul de la asigurătorul şoferului vinovat.

  1. Reduceri de primă pentru persoane cu deficienţe locomotorii

În premieră, sistemul de corectare a tarifului de primă va permite acordarea de către asigurători a unor reduceri persoanelor cu deficienţe locomotorii.

  1. Constatarea prejudiciilor

Termenul pentru constatarea prejudiciilor de către asigurătorul RCA a fost redus la trei zile lucrătoare de la cinci zile lucratoare.

  1. Modul de realizare a reparaţiei

Odată cu noul cadru legal, societăţile de asigurare vor fi obligate să menţioneze pe procesul verbal dreptul persoanei prejudiciate de a se adresa oricărei unităţi reparatoare.

De asemenea, soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor vor fi stabilite de service-uri, ca şi până acum, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al producătorului auto.

Acest aspect este mai bine clarificat de normă de această dată, chiar dacă operaţional acesta funcţiona şi până acum prin procesul de reconstatare funcţional la nivel de piaţă.

Având în vedere că un criteriu luat în calcul în stabilirea daunalităţii o reprezintă evaluarile service-urilor, este esenţial ca asiguraţii să fie foarte atenţi la documentele doveditoare emise de către unităţile reparatoare şi să ştie că noua lege prevede că folosirea de piese contrafăcute se poate pedepsi penal.

  1. RCA pentru  asiguraţii cu risc ridicat

Până la 1 septembrie, Biroul Asigurătorilor Auto din România va stabili modul în care asiguraţii cu risc ridicat vor fi preluaţi în asigurare. De asemenea, BAAR va calcul factorul “N”.

Asiguratul sau potenţialul asigurat poate beneficia de alocarea către un asigurator RCA pe teritoriul României în situatia în care a primit trei oferte a căror prima de asigurare anualizată este mai mare decat ,,N” înmulţit cu tariful de referinţă publicat de către A.S.F.

De asemenea, cererea asiguratului cu risc ridicat în ceea ce priveşte încheierea contractului RCA va trebui soluţionată de către BAAR în termen de maximum 20 de zile din momentul în care acesta depune documentaţa completă.