Dictionar financiar

 • Activ ~ Totalitatea mijloacelor economice exprimate valoric – a bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) de care dispune o unitate patrimoniala la un moment dat. Sunt grupate dupa criteriul lichiditatii in: active imobilizate, active circulante, conturi de regularizari si asimilate si prime privind rambursarea obligatiunilor.
 • Acciza ~ Taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.
 • Acoperire bancara ~ garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta.
 • Acoperire la termen ~ Operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare.
 • Act ~ Document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie.
 • Actionar ~ Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.
 • Actionariat ~ Totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii.
 • Actiune ~ Hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend.
 • Activ financiar ~ Intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare.
 • Active ~ Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite, in titluri de stat, in obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).
 • Acumulare de capital ~ Cresterea capitalului unei firme sau tari.
 • Adaosul commercial ~ Suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
 • Adunare generala a actionarilor ~ Cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza.
 • Agentie bancara ~ Unitate bancara creata in zone de interes ale bancii pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai sau pentru a facilita extinderea pe un nou segment de piata.
 • Analist financiar ~ Persoana care analizeaza situatia financiara a unei companii sau a unui grup de companii dintr-o anumita industrie in cadrul pietelor financiare. Analistul financiar supravegheaza si evalueaza piata financiara si ofera raspunsuri in ceea ce priveste evolutia acesteia.
 • Analiza dosarului ~ completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii, iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu.
 • Angajament bancar ~ Intelegere sau conventie incheiata intre doua banci, in urma caruia se stabilesc aspecte privind: modul de acordare, utilizare si rambursare a creditelor, modul de efectuare a anumitor operatiuni bancare.
 • Anuitate ~ Suma de bani care include o parte din capital si dobanda corespunzatoare care se plateste periodic (de obicei anual) spre a rambursa un capital sau o datorie. Majoritatea bancilor folosesc o formula de calcul pentru anul financiar de 360 de zile. Exista insa banci care folosesc o formula cu 365 de zile pentru calculul anuitatii.
 • ARB ~ Asociatia Romana a Bancilor – a fost infiintata in 1991 si este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele membrilor sai reprezentati de institutiile de credit.
 • Asigurare ~ Contract / polita cu care un individ sau o entitate primeste protectie financiara sau plata daunelor din partea unei companii de asigurari.
 • Asigurat ~ Persoana fizica sau juridica care, in schimbul unei prime de asigurare platite asiguratorului, îsi asigura bunurile împotriva anumitor calamitaţi naturale sau accidente,sau persoane fizice care se asigura împotriva unorevenimente ce pot sa apara în viaţa lor.
 • Asigurator ~ Persoana juridica romana sau straina care, in schimbul unei prime de asigurare încasate de la asiguraţi, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitaţi naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment în viaţa persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde, în baza legii, faţa de terţe persoane
 • ATM ~ Automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice: interogare sold, plata facturilor de telefonie mobila si fixa, plata taxelor si impozitelor datorate administratiei publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet.
 • Avans ~ Suma de bani sau cantitate de bunuri data sau primita cu anticipatie in contul unor servicii viitoare.
 • Banca ~ Institutie financiara organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni care are ca activitati principale : atragerea de depozite si acordarea de credite.
 • Balanta ~ Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada. Balanta cuprinde doua parti:  prima evidentiaza formarea de resurse, iar a doua evidentiaza utilizarea acestora.
 • Banca Centrala ~ Autoritatea monetara a statului care indeplineste urmatoarele functii: de emisiune, de banca a statului, de centru valutar si de gestionare a rezervelor valutare, de supraveghere. In Romania, aceasta autoritate este reprezentata de Banca Nationala a Romaniei (BNR).
 • Bancruta ~ Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente.
 • Bancruta frauduloasa ~ Acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca.
 • Baza de calcul a venitului ~ Este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului , care poate fi venitul solicitantului, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei
 • Beneficiarul asigurarii ~ Persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite daca se produce eveniment asigurat.
 • Beneficiar garantie ~ Subiectul caruia ii este platita despagubirea, respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara, careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare.
 • Bilant ~ Situatie care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
 • Bilet la ordin ~ Inscris comercial prin care o persoana (subscriitor) isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca pentru respectivul inscris unei alte persoane numite beneficiar (creditor) o anumita suma de bani, la o data fixa.
 • Birou de Credit ~ Institutie privata care monitorizeaza situatia tuturor persoanelor care au contractat orice tip de credit bancar, pana in acest moment, cu ajutorul unei baze de date formata din informatiile trimise de banci despre proprii debitori.
 • Bonitate ~ Capacitatea debitorului de a-si onora obligatiile de plata la data scadentei.
 • Broker de Credite ~ Persoana autorizata de catre institutiile financiare bancare sau nebancare sa promoveze produsele acestora prin contact direct cu persoanele fizice sau juridice care doresc sa contracteze un credit, fara ca vreuna dintre parti sa aiba exclusivitate. Consiliaza persoanele fizice si juridice in alegerea si contractarea celui mai potrivit credit si se ocupa de relatia cu banca (colectarea si depunerea documentelor, monitorizarea procesului de analiza a dosarului, informarea clientului).
 • Bonuri de trezorerie ~ Titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. Termenul de bon de tezaur, certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice, reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate de populatia sau de sistemul bancar, iar cateodata de guverne straine sau cu organisme internationale. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul.
 • Bunuri Mobiliare ~ Obiecte identificabile, portabile si corporale aflate in proprietatea detinatorilor, formate din sume de bani, hartii de valoare, polite de asigurare, metale pretioase, pe scurt: orice tip de bunuri, altele decat terenuri si locuinte.
 • Caiet de sarcini ~ Documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.
 • Capacitate de plata ~ posibilitatea agentului economic de a-si onora obligatiile pe termen scurt, cum ar fi achitarea unor rate lunare.
 • Capital ~ Totalitatea elementelor active ale patrimoniului unei societati economice care contribuie la desfasurarea activitatii acesteia.
 • Capital social ~ Valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
 • Capitalizare ~ Crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.
 • Capital bancar ~ Totalitatea disponibilitatilor banesti detinute de o banca si utilizate pentru acordarea de credite sau a altor operatiuni autorizate.
 • Card Bancar ~ Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri), plati sau transferuri in sistem electronic.
 • Cash-Flow ~ Diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare si provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii.
 • CEC ~ Inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul.
 • Certificate Depozite ~ Sunt instrumente financiare emise de bancile comerciale, care indica faptul ca o anumita suma de bani a fost depusa la emitent. Acestea ofera posibilitatea de a plasa o suma de bani pe o perioada limitata (scadentele variind de la cateva saptamani la cativa ani), rata dobanzii fiind cu atat mai mare cu cat perioada de valabilitate a certificatului este mai mare.
 • Cesiune ~ Reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului.
 • Cheltuieli ~ Sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
 • Chitanta ~ Document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
 • Cifra de afaceri~  Suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.
 • Codebitori ~ Persoane al caror venit vine in completarea celui al solicitantului creditului. Codebitorul are drepturi de proprietate asupra bunurilor achizitionate prin intermediul creditului si raspunde solidar cu imprumutatul in cazul neonorarii obligatiilor fata de institutiile financiare.
 • Colateral Cash ~ Depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit si se foloseste pentru garantarea creditului, returnandu-se solicitantlului dupa achitarea creditului.
 • Comision administrare anual (% la sold) ~ Comision perceput anual sub forma unui procent din soldul creditului, de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.
 • Comision analiza (% din valoarea initiala) ~ Comisionul perceput de catre institutia financiara ca procent din valoarea creditului pentru a analiza dosarul si a calcula eligibilitatea. Acesta se plateste de catre client si se va pierde chiar daca dosarul nu se aproba.
 • Comision analiza dosar (suma fixa) ~ Comisionul perceput de catre institutia de finantare, in suma fixa, pentru a analiza dosarul de creditare si a calcula eligibilitatea. Acesta se plateste de catre client si se va pierde chiar daca dosarul nu se aproba.
 • Comision Bancar ~ Suma incasata de banca pentru operatile efectuate prin intermediul serviciilor sale, de catre clientii sai.
 • Comision de administrare (a creditului) ~ Serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.
 • Comision de administrare anual (suma fixa) ~ Comision perceput sub forma unei sume fixe, anual de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.
 • Comision de administrare lunar (% la sold) ~ Comision perceput lunar sub forma unui procent din soldul creditului, de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.
 • Comision de administrare lunar (suma fixa) ~ Comision perceput sub forma unei sume fixe, lunar, de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.
 • Comision de rambursare anticipate ~ Se aplica in cazul in care se doreste returnarea, integrala sau partiala, inainte de termen, a creditului contractat.
 • Comision de risc (o data la inceput) (%) ~ Reprezinta un comision perceput o singura data, la acordarea creditului, ca procent din valoarea acestuia. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.
 • Comision de risc lunar (% la sold) ~ Comision de risc lunar (% la sold) = Reprezinta un comision perceput lunar ca procent din soldul creditului. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.
 • Comision de risc lunar (suma fixa) ~ Reprezinta un comision perceput lunar, sub forma unei sume fixe. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.
 • Comision deschidere cont ~ Comisionul perceput de institutia financiara pentru deschiderea unui cont.
 • Comision plata anticipate ~ Plata in avans a debitului mai devreme decat termenul contractual.
 • Comodat~ Imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.
 • Cont Bancar ~ Aranjament prin care sunt depusi si pastrati banii intr-o banca.
 • Cont Curent ~ Cont in care sunt efectuate operatiunile curente de plati si incasari si care reflecta mijloacele existente de plata.
 • CRB(Centrala Riscurilor Bancare) ~ Reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institutie de credit sau societate de credit ipotecar) din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 RON), precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori. Istoricul intarzierilor la plata cuprinde o perioada de 7 ani calculata retroactiv de la data inscrierii.
 • Credit Bancar ~ Imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara.
 • Credit Imobiliar ~ Oricare tip de credit destinat achizitionarii unui imobil, garantat in diverse moduri.
 • Credit Ipotecar ~ Este un credit imobiliar garantat numai cu ipoteca asupra locuintei achizitionate si este reglementat de legea nr. 190/1999.
 • Credit Punte ~ Imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul.
 • Credit Scoring ~ Este un instrument folosit in evaluarea profilului solicitantului de credit si este alcatuit din informatiile mentionate intr-un raport de credit individual.
 • Criterii de Eligibilitate ~ Sunt criterii si conditii ce trebuie indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/ credit.
 • Curs de schimb ~ Pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta.
 • DAE ~ Dobanda Anuala Efectiva: reprezinta costul total al creditului calculat sub forma unui procent anual in care sunt incluse atat dobanda cat si toate comisioanele aferente acestuia).
 • Datorie neta~ Valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti; garantiile lichide: depozite constituite la banci, scrisori de garantie bancara etc.; alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului.
 • Debit~ Reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
 • Debitor ~ Persoana care are o obligatie de plata a unei datorii (credit).
 • Deficit ~ Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date.
 • Deponent ~ Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane pe baza unui contract de depozit, anumite bunuri sau valori pentru pastrare, in garantie, spre fructificare sau vanzare.
 • Depozitar~ Institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de CSSPP pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat.
 • Depozit bancar ~ Suma de bani sau hartii de valoare depuse spre pastrare la o banca sau la o institutie financiara si pentru care aceasta plateste deponentului o dobanda.
 • Depozit la termen ~ Cont special de disponibilitat banesti care la un temen precis stabilit pot fi transformate in lichiditati si pentru care la scadenta deponentul primeste o dobanda.
 • Depozit la vedere ~ Depozit bancar constituit pentru o durata initiala de cel putin o zi lucratoare.
 • Depreciere Monetara ~ Semnifica o scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari sub influenta factorilor interni si externi care afecteaza politica monetara a tarii respective.
 • Descoperit de cont ~ Posibilitatea de a retrage din cont o suma mai mare decat cea existenta. Ca produs financiar se intalneste si sub denimirea de « overdraft ».
 • Devalorizare ~ Diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului.
 • Dividend ~ Parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute.
 • Dobanda ~ Pretul serviciului facut de imprumutant (creditor) debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate.
 • Dobanda Fixa ~ Dobanda ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului contractual.
 • Dobanda Variabila ~Dobanda se modifica in functie de diferite criterii : evolutia pietei, indicii monetari europeni.
 • Eligibil ~ Persoana care prin prisma situatiei sale (venituri, cheltuieli, stare materiala, etc.) indeplineste criteriile impuse de o anumita institutie financiara pentru acordarea unui credit.
 • Embosare ~ Inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.
 • EURIBOR ~ Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in EURO. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa).
 • Excedent ~ Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
 • Executare Silita ~Procedura care se aplica de catre organele de executare silita in cazul in care debitorul nu isi indeplineste de bunavoie obligatiile. Aceasta procedura presupune confiscarea bunurilor debitorului (cu care a garantat in cazul existentei unor garantii) in contul datoriei care vor fi valorificate prin licitatie si se va opri suma datorata (in cazul in care sumele obtinute vor fi mai mari decat cele datorate, diferenta se va innapoia debitorului).
 • Exigibil ~ Se refera la o datorie ajunsa la scadenta care poate fi solicitata in orice moment.
 • Expunere ~ Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor in functie de capacitatea acestuia de a-si onora obligatiile.
 • Extras de Cont ~Document bancar in care sunt evidentiate incasarile si platitile efectuate intr-o anumita perioada, in conturile deschise de clienti la banca.
 • Factoring ~ Forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita „aderent”, furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita „factor”, prin care factorul asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.
 • Faliment ~ Situatie juridica de incetare a platii datoriilor si ajungere in stare de insolvabilitate; declarata prin hotarare judecatoreasca.
 • Finantare ~ Totalitatea instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor cu ajutorul carora sunt procurate resursele financiare necesare pentru realizarea unui proiect, a unei afaceri sau a unui ansamblu de activitati cu caracter de continuitate, intr-un interval determinat de timp.
 • FMI ~ Fondul Monetar International – organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.
 • Foaie de varsamant cu chitanta ~ Document care serveste pentru depunerea de numerar in contul deschis la o banca, prin casieria acesteia.
 • Fond Mutual ~ Entitate fara personalitate juridica, constituita in baza unui contract de societate civila si care reprezinta un instrument de investitie colectiv.
 • Fondul de garantare a depozitelor bancare ~ Sistem de protectie a depozitelor populatiei (in baza unui plafon prestabilit ) in cazul in care institutia financiara este in imposibilitatea de a onora obligatiilor fata de deponenti.
 • Futures ~ Operatiune comerciala cu valori mobiliare, marfuri sau valuta cu executarea contractului la un termen viitor.
 • Garantie ~ Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va achita datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.
 • Garantie bancara de buna executie ~ Depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica.
 • Girant ~ Persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert, in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite.
 • Grad de Indatorare ~ Reprezinta procentul din venitule lunare pe care institutia financiara considera ca il poate aloca platii unei rate pentru credit. Calculul se face in felul urmator: din veniturile nete se scad cheltuielile de subzistenta, se aplica acest procent iar apoi, dupa caz, se scad celelalte rate aferente unor alte credite/carduri de credit. Rezultatul il reprezinta rata lunara maxima pe care o poate sustine solicitantul creditului.
 • Hartie de valoare ~ Orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata.
 • Holograma ~ Simbol tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata, pentru a preveni falsificarea acestora.
 • Home Banking ~ Sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.
 • IAS ~ Standardele Internationale de Contabilitate
 • IFC ~ International Finance Corporation – companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private.
 • Imprinter ~ Cititor manual de card; echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri, cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card.
 • Incident de Plata ~ Situatie in care se afla o persoana fizica sau juridical datorita faptului ca nu si-a indeplinit in totalitate si la timp obligatiile asumate de a de a efectua plata unui instrument de plata introdus in circuitul bancar.
 • Inflatie ~ Reprezinta acea stare de dezechilibru economic in care masa monetara existenta in economie depaseste necesarul real de moneda, ducand la cresterea generalizata a preturilor si la scaderea puterii de cumparare a banilor.
 • Insolvabilitate ~ Se refera la situatia in care o persoana fizica sau juridica nu-si poate onora angajamentele de plati.
 • Internet Banking ~ Serviciu care iti asigura accesul la sevicii bancare 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana prin intermediul caruia pot fi efectuate diverse operatiuni bancare, de la birou, de acasa sau de oriunde in lume.
 • Investitie ~ Plasarea unei sume de bani intr-o activitate, in actiuni sau diverse obiective cu scopul obtinerii unor venituri viitoare.
 • Ipoteca ~ Cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit.
 • Incetare de plati ~ Situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.
 • Leasing ~ Tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioada de timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului; in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului, pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor
 • Leasing de Echipamente ~ Reprezinta un mijloc de achizitie de echipamente de catre societati in dezvoltarea afacerilor.
 • Leasing Financiar ~ Locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.
 • Leasing Operational ~ Locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.
 • LIBOR ~ Rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa).
 • Lichiditate ~ Capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport intre activele lichide si pasive.
 • Linie de Credit ~ Presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
 • Lombard ~ Operatiune efectuata de o banca prin care se acorda un imprumut garantat cu hartii de valoare, indeosebi cu obligatiuni, rente de stat si bonuri de tezaur emise de stat, sau obiecte de valoare depuse in gaj.
 • Marja ~ Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs /serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
 • Maturitate ~ Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
 • Modalitate de Plata ~ Tehnica de derulare si efectuare a unei plati.
 • Moneda Fiduciara ~ Moneda de hartie cu o valoare conventionala si cu putere circulatorie numai in interiorul unei tari.
 • Moneda Scripturala ~ Moneda de cont utilizata in decontarile fara numerar, care este formata din disponibilitai in conturi, cecuri, cambii.
 • Neindeplinire a obligatiilor de plata ~ Neefectuarea platii dobanzii sau a principalului la scadenta.
 • Nivel de rezistenta ~ Pret la care o valoare mobiliara intampina rezistenta in a creste peste acest nivel datorita vanzarii agresive
 • Numerar ~ Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
 • Obiect de creditare ~ Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, care fac obiectul activitatii de creditare a bancilor
 • Obligatiune ~ Titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.
 • Option ~ Dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix, in decursul unei anumite perioade.
 • Overdraft ~ Descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont
 • Pasiv ~ Totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic; contrapartida activului in cadrul bilantului.
 • Perioada de Gratie ~ Perioada in timpul careia imprumutatul este scutit de anumite obligatii. Perioada de gratie poate presupune numai plata dobanzii si comisioanelor aferente creditului, poate fi completa – in sensul ca, pe parcursul acestei perioade, posesorul este scutit integral de plata oricarei sume, obligatorie sau optionala.
 • PIN ~ Numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.
 • Plafon de Credite ~ Nivelul maxim al creditelor care pot fi acordate unui client sau unui grup de firme.
 • Plasament ~ Investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.
 • Provision ~ Suma alocata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.
 • Provizion tehnic ~ Volum adecvat de active corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile.

 

 

 

 • POS ~ Terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.
 • Randament ~ Venitul incasat dintr-o investitie, exprimat procentual din pretul curent al acesteia. O anumita investitie poate avea mai multe randamente datorita numeroaselor metode folosite la calcularea lui.
 • Rata ~ Suma de bani pe care debitorul o plateste lunar pentru a rambursa creditul contractat.
 • Rata de baza a dobanzii ~ Rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai.
 • Rata Dobanda Initiala ~ Rata dobanzii perceputa pe perioada initiala de acordare a creditului, pentru perioada initiala care beneficiaza de o dobanda fixa.
 • Rata dobanzii ~ Rata lunara efectiva platita pentru banii imprumutati. Exprima un anumit procent din suma imprumutata
 • Rata Lunara in Perioada de Gratie ~ Valoarea ratei lunare pe parcursul perioadei de gratie de care beneficiaza creditul.
 • Rating ~ Consta in evaluarea calitatii creditului de catre agentii independente.
 • Refinantare ~ Clientul unei banci rammburseaza integral un credit vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la alta in conditii mult mai avantajoase.
 • Rentabilitate ~ Capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit.
 • Risc Bancar ~ Exprima probabilitatea de producere a unui eveniment cu consencinţe adverse pentru instituţia bancara, care afecteaza rezultatele acesteia.
 • ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) ~ Reprezinta rata de dobanda pentru depozitele atrase de banci, respectiv pretul mediu la care se cumpara fondurile de pe piata interbancara.
 • ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) ~ Este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara si este stabilita de catre BNR. Poate fi folosita ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa).
 • Scadenta ~ Data la care expira termenul de achitare a unei datorii sau de efectuare a unei operaţii financiare .
 • Scont ~ Operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita din momentul scontarii pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial; operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert.
 • Scrisoare de Garantie Bancara ~ Document emis de o banca in care se specifica faptul ca un client al bancii detine un anumit instrument financiar transferabil si pentru care aceasta garanteaza livrarea instrumentului financiar respectiv.
 • Sindic ~ Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.
 • Serviciul datoriei ~ Cuprinde platile dobanzii, plata principalului si alte plati, ce sunt impuse imprumutatului intr-o anumita perioada de timp.
 • Societate cu raspundere limitata (S.R.L.) ~ Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.
 • Societate de leasing ~ Societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.
 • Sold ~ Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei
 • Sold Creditor ~ Sold reprezentand banii care au ramas dupa achitarea cumpararilor, plus banii obtinuti din vanzarea instrumentelor.
 • Sold Debitor ~ Sold reprezentand banii datorati de catre un client cumparator vanzatorului.
 • Solvabilitate ~ Capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.
 • Taxa de Evaluare ~ Taxa platita de catre client pentru evaluarea bunului adus in garantie.
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) ~ Este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata de catre o persoana impozabila.
 • Termen ~ Perioada de timp in care trebuie sa fie achitat un imprumut sau perioada de timp in care va fi efectuata plata dobanzii aferente unui certificat de depozit sau unei obligatiuni.
 • Titluri de Participare ~ Titluri care asigura detinatorilor exercitarea unui control sau al unei influente notabile asupra activitatii emitentului de titluri, precum si obtinerea unui profit.
 • Titluri Financiare ~ Cuprind titluri de credit si titluri de participatie ce au scadenta mai mare de 1 an.
 • Trend ~ Tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.
 • Trezorerie ~ Departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.
 • Unitate Bancara ~ Subunitate a unei societati bancare, autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
 • Urmarire Imobiliara ~ Procedura legala prin care creditorul pune in vanzare bunurile imobiliare ale debitorului cu care aceasta din urma a garantat realizarea unei obligatii in cazul neonorarii acesteia.
 • Urmarire Mobiliara ~ Procedura prin care creditorul pune in vanzare bunurile mobile ale debitorului sau rau platnic, cu care acesta a garantat realizarea obligatiei sale.
 • Uzura~ Deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.
 • Valoare reziduala ~ Suma platita de utilizator la terminarea creditului, daca isi exercita optiunea de a cumpara bunul.
 • Valoarea proprietatii ~ Valoarea de piata a imobilului cu care se va garanta creditul. Atentie, valoarea luata in considerare de catre banca va fi cea rezultata in urma evaluarii.
 • Venit Brut ~ Suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate intr-o luna.
 • Venit Lunar Minim Familie ~ Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna familia solicitantului pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara.
 • Venit Net ~ Se calculeaza ca diferenta intre intre venitul brut si contributiile obligatorii datorate.
 • Venit Net Lunar Minim – Imprumutat ~ Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna solicitantul pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara.
 • Venituri din Profesii Liberale ~ Veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
 • Venituri din Salarii ~ Toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca.
 • Virament ~ Mijloc de plata folosit in operatiunile bancare ce consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul.
 • Volatilitate ~ Variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar.