ASF: Trei asiguratori au fost sanctionati cu avertisment scris

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, 30 septembrie a.c., o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, printre care si sanctionarea cu avertisment scris a trei asiguratori.

Astfel, ASF a decis:
– Sanctionarea cu avertisment scris a societatii GROUPAMA Asigurari S.A., ca urmare a derularii controlului periodic, pentru nerespectarea unor obligatii privind procedura instrumentarii si lichidarii daunelor;
– Sanctionarea cu avertisment scris a societatii GRAWE Romania Asigurare S.A., ca urmare a derularii controlului periodic, pentru nerespectarea unor obligatii privind procedura instrumentarii si lichidarii daunelor;
– Sanctionarea cu avertisment scris a societatii OMNIASIG VIG S.A., ca urmare a derularii controlului periodic, pentru nerespectarea unor obligatii privind procedura instrumentarii si lichidarii daunelor.

Pe partea de supraveghere, Consiliul ASF a mai aprobat:

– Sanctionarea societatii de servicii de investitii financiare Share Invest S.A. cu avertisment si suspendarea autorizatiei de functionare pe o perioada de 90 de zile de la data comunicarii actului individual de sanctionare;
-Sanctionare cu retragerea autorizatiei de functionare a companiilor de brokeraj Auto Marcu’s Broker de Asigurare S.R.L., Bono Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L., S.I.R. International Services Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. si WVP RO – Broker de Asigurare S.R.L., care nu au respectat prevederile deciziilor emise de A.S.F., precum si radierea acestora din sectiunea I si trecerea in sectiunea II din Registrul intermediarilor principali;
– Retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a societatii MBA Training&Marketing S.R.L. in calitate de furnizor de programe de pregatire profesionala, precum si radierea acesteia din Registrul furnizorilor;

In ceea ce priveste autorizarea, ASF a avizat:

– Numirea domnilor Goia Gabriel si Danila Robert Iulian in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SSIF BRK Financial Group S.A.;
– Numirea doamnei Corina Elena Stoica in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI S.A.;
– Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a SSIF Vienna Investment Trust S.A. de catre actualul auditor financiar, Romar-Co Audit S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2020 si 2021 ale societatii;
-Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a SSIF Goldring S.A. de catre actualul auditor financiar, Audit Consult Group S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2021 si 2022 ale societatii;
– Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
– Modificarea contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
– Modificarea contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
– Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;
– Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;
– Emiterea Certificatelor de Inregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
– Emiterea Certificatelor de Inregistrare a produselor structurate emise de Raiffeisen Centrobank AG;
– Emiterea Certificatului de Inregistrare a obligatiunilor emise de societatea Ready Office Rent S.A. Bucuresti in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;
– Emiterea Certificatului de Inregistrare a diminuarii capitalului social al societatii Casa Bucovina – Club de Munte S.A. Gura Humorului;
– Emiterea unor decizii prin care se confirma faptul ca societatile Enel Green Power Romania S.R.L., Enel Energie S.A. si Enel Energie Muntenia S.A., angajate in tranzactii cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatile Enel S.p.A. si Enel Global Trading S.p.A., se incadreaza in exceptia de la obligatia de raportare prevazuta in articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);
– Retragerea de la tranzactionarea de pe BVB – SMT a actiunilor emise de societatea Metex Com S.A. Dej, ca urmare a finalizarii procedurilor impuse prin Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor in cazul inchiderii unui sistem alternativ de tranzactionare;
– Aprobarea proiectelor de achizitie prezentate de societatea EUROBANK S.A. pentru dobandirea unei participatii calificate indirecte la societatile EUROLIFE FFH Asigurari Generale S.A. si EUROLIFE FFH Asigurari de Viata S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

Sursa: https://www.1asig.ro/ASF-Trei-asiguratori-au-fost-sanctionati-cu-avertisment-scris-articol-3,100-64484.htm