Locuinte

Ce este asigurarea obligatorie de locuință

      PAD  ( polita de asigurare impotriva dezastrelor ), asigurare obligatorie conform legislatiei in viguare care  acoperă daunele produse locuințelor pentru  cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre. Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om).

Atentie: Nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor se sanctioneaza cu amenda de la 100 ron la 500 ron.

Clasificarea locuintelor

Construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările și utilităţile necesare care sunt legate structural, având structura și pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor, republicată. Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

 • Tip A – constructia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;
 • Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă, chirpici  sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

Nu intra sub incidenta PAD anexele, dependintele, dotarile,  utilitatile si nici bunurile din interiorul locuintei.

Atentie: Nu se asigura locuintele aflate in clasa I de risc seismic pana la data in care se face receptia lucrarii de consolidare a cladirii.

Cine are obligația încheierii PAD

Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţei revine proprietarului acesteia.

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Suma asigurată și prima de asigurare 

Sumă asigurată obligatoriu este limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile legii.

 • pentru locuințele Tip A – 000 euro,
 • pentru locuințele Tip B – 000 euro.

Plata primei de asigurare obligatorii se face integral și se achita la emiterea politei PAD, astfel:

 • pentru locuințe de Tip A – o primă de asigurare în contravaloare a 20 euro/locuință,
 • pentru locuințe de Tip B – o primă de asigurare în contravaloare a 10 euro/locuință,

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID și proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare – reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Valabilitatea poliței PAD

Perioada de valabilitate a PAD, denumită și perioada de asigurare, este intervalul de timp în care PAID preia răspunderea pentru consecinţele producerii unui eveniment asigurat. Perioada de asigurare obligatorie a locuinţelor este de 12 luni.

Riscuri acoperite

Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinţa asigurată, inclusiv anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinţă, sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundaţiile, ca fenomene naturale, precum și daunele directe produse construcţiilor cu destinaţia de locuință, consecinţă indirectă a producerii celor 3 riscuri asigurate.

Exemple de daune provocate de o consecinţă indirectă ar fi: incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri.

Riscuri excluse

 • locuinţe construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
 • prăbușirea clădirilor exclusiv ca urmare a defectelor de construcţie, chiar dacă are legătură cu producerea unui risc asigurat;
 • cheltuielile de cazare provizorie până la refacerea locuinţei care face obiectul asigurării PAD și care a fost avariată în urma producerii unui risc acoperit.

Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.

Cererea de despăgubire în baza PAD

 • Anunțați imediat autorităţile competente – instituţiile cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, abilitate să constate și să declare starea de dezastru natural și să delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate: unităţile de pompieri, poliţie, primăria localităţii sau la alte organe abilitate prin lege (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență);
 • Solicitați întocmirea actelor referitoare la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat;
 • Luați măsurile necesare în vederea limitării pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare;
 • Contactați în cel mai scurt timp, fără însă a depăși cele 60 zile de la data producerii evenimentului asigurat, asigurătorul care a eliberat PAD.

Plata despăgubirilor

PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Atentie: – Societăţile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.