Calin RANGU, ASF: Protectia proactiva a consumatorilor. Controlul cauzelor, nu doar statistica efectelor!

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in data de 26 iunie 2018, modificarea ROF ASF pentru a institui atributii de supraveghere si control a regulilor de conduita ale asiguratorilor in vederea unei protectii proactive a consumatorilor. Directia Supraveghere, Control Intermediari si Reguli de Conduita va dezvolta mai multe instrumente de supraveghere si control a cauzelor care pot afecta consumatorii si nu doar a contoriza si analiza reactiv problemele prin petitii, asigurand convergenta cu practica europeana in care eficienta e data de protectia consumatorilor prin instrumentele de supraveghere a conduitei. Calin RANGU, Directorul acestei structuri mentioneaza ca: „Prevenirea riscurilor unei conduite necorespunzatoare a asiguratorilor este un element esential in strategia noastra, mergand dincolo de simpla interactiune punctuala consumator – asigurator. Nu ne vom mai uita doar la efect, in general identificat prin petitii sau prin controale postfactum, reactive. Vom dezvolta noi mecanisme proactive care sa previna, sa identifice cauzele reale. Acestea se pot regasi la nivelul anumitor entitati supravegheate datorita eventualei lipse de procese bine structurate, proceduri ineficiente sau incomplete, o cultura organizationala deficitara, personal neinstruit  corespunzator si nemotivat din perspectiva punerii consumatorului pe primul plan. Pentru prima data vom analiza intreg procesul de viata al unui produs, de la creare, testare, lansare pe piata, informarea si transparenta, contractare, monitorizarea lui continua, distributia sa, remunerarea distribuitorilor si evitarea conflictelor de interese, modificarea produsului cand se constata ca ar fi in detrimentul consumatorului si nu in ultimul rand, esenta asigurarilor si a protectiei consumatorilor, despagubirea corecta a beneficiarilor legitimi ai asigurarii in caz de dauna”.

SURSA: http://www.1asig.ro/Calin-RANGU-ASF-Protectia-proactiva-aconsumatorilor-Controlul-cauzelor-nu-doar-statistica-efectelor-articol-3,10059056.htm