Ce sunt asigurarile obligatorii de locuinte?

Potrivit legii, toti proprietarii de locuinte din Romania sunt obligati sa isi asigure casa pentru riscurile de catastrofa naturala (cutremur, inundatie, alunecari de teren). Polita se incheie in forma scrisa, fie in mod direct intre PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor) si proprietarul locuintei fie prin mijlocirea societatilor de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, care au incheiate protocoale de colaborare cu PAID.
Astfel, politele pot fi incheiate direct la PAID (tiparite sau in sistem electronic) sau in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare care are incheiat un protocol de colaborare cu PAID. Dovada existentei asigurarii obligatorii, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD.
Primele de asigurare sunt de 10 sau 20 EUR (in functie de tipul de locuinta) corespondente unor sume asigurate de 10.000, respectiv, 20.000 EUR.
Potrivit noii legi, NU se pot incheia asigurari facultative pentru o locuinta la societatile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa daca nu aveti incheiata in prealabil o asigurare obligatorie PAD.
De asemenea, pentru cele 3 riscuri (inundatie, cutremur, alunecari de teren), persoanele fizice si juridice pot incheia polite facultative de asigurare a locuintei doar pentru sumele asigurate care le exceda pe cele asigurate obligatoriu prin PAD (10.000 respectiv 20.000 euro).
Se recomanda ferm incheierea de asigurari facultative care sa acopere diferenta intre valoarea reala a locuintei dumneavoastra si suma asigurata obligatoriu!
Spre exemplu, daca aveti o locuinta evaluata la 100.000 EUR, 20.000 EUR vor fi acoperiti prin polita obligatorie, numai pentru cele 3 riscuri si restul de 80.000 EUR ar trebui acoperit printr-o asigurare facultativa. In caz contrar, riscati ca in cazul unui cutremur devastator care va distruge locuinta, sa ramaneti doar cu cei 20.000 EUR asigurati obligatoriu.

Sursa: http://www.1asig.ro/Ce-sunt-asigurarile-obligatorii-de-locuinte-articol-2,217-47896.htm