Situația pensiilor private la 31 decembrie 2016

Bucureşti, 3 aprilie 2017Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a crescut pe parcursul anului 2016 atingând, la 31 decembrie 2016, 32,99 miliarde de lei (7,26 miliarde de euro), în creștere cu 27,16% față de anul 2015.

Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost, la sfârșitul anului trecut, de 4,35% comparativ cu 3,64% în decembrie 2015.

Pensiile administrate privat (Pilonul II)

Valoarea totală a activelor nete înregistrată la sfârșitul anului trecut de fondurile de pensii administrate privat a fost de 31,47 miliarde de lei (6,93 miliarde de euro), ritmul anual de creștere fiind de 27,53% (27,06% raportat la moneda euro).

La sfârșitul lunii decembrie a anului trecut erau înregistrați, în sistemul pensiilor administrate privat, 6,8 milioane de participanți, ceea ce înseamnă un avans anual de 3,69%.

Contribuția medie la nivelul participanților cu contribuții în decembrie a fost de 128,45 lei, în creștere cu 13,46% față de decembrie anul precedent.

Valoarea medie a unui cont pentru cei aproximativ 6,67 milioane de participanți cu conturi active în Pilonul II era, la 31 decembrie 2016, de 4.719 lei (1.039 euro), în creștere cu 22,18% comparativ cu decembrie 2015 și cu 17,24% față de iunie 2016. 4,70 milioane de participanți înregistrau sume în cont de până la 5.000 lei (70,48%). Valoarea contului pentru 1,14 milioane de persoane era cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei (17,15%), iar pentru 0,83 milioane de persoane de peste 10.000 de lei (12,38%).

Valoarea activelor plasate în toate instrumentele financiare a crescut la sfârșitul lunii decembrie 2016 comparativ cu aceeași lună a anului 2015, în condițiile unei creșteri a activelor totale de 27,54%. Majoritatea activelor au înregistrat creșteri între 4,74% și 38,82%, dar au fost active care au crescut și de două ori, în cazul depozitelor bancare, sau de șapte ori, în cazul fondurilor de mărfuri și metale prețioase.

Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, cu excepția depozitelor bancare, a organismelor străine neguvernamentale și a fondurilor de mărfuri și metale prețioase, celelalte instrumente au înregistrat scăderi în decembrie 2016 comparativ cu aceeași lună din 2015.

Structură investiții – total (miliarde lei)

Nr. crt. Instrumente financiare dec. 2015 iun. 2016 dec. 2016 dec. 2016/ dec. 2015 dec. 2016/ iun. 2016
1 Depozite bancare 1,16 2,10 2,26 94,56% 7,41%
2 Titluri de stat 16,26 18,06 20,35 25,18% 12,66%
3 Obligațiuni municipale 0,36 0,37 0,38 4,74% 2,83%
4 Obligațiuni corporative 0,93 1,08 1,05 13,41% -2,32%
5 Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale 0,26 0,23 0,36 38,82% 57,85%
6 Acțiuni 4,74 4,77 5,90 24,38% 23,68%
7 Titluri de participare – OPCVM 0,96 1,03 1,18 22,75% 14,47%
8 Fonduri de mărfuri și metale prețioase 0,01 0,03 0,04 6 12,61% 67,18%
9 Instrumente de acoperire a riscului -0,011 -0,01 -0,01 17,72% 39,97%
10 Sume în curs de decontare 0,03 -0,06 -0,02 -158,75% -72,24%
  Activ total 24,69 27,59 31,48 27,54% 14,10%


Pensiile facultative (Pilonul III)

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative au atins, în decembrie 2016, valoarea de 1,5 miliarde de lei (0,33 miliarde de euro), înregistrând o creştere de 19,92% comparativ cu decembrie 2015. Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului III pentru cei 410.241 de participanţi a fost de 3.660 de lei (806 euro), ceea ce înseamnă un avans anual de 11,76%.

La sfârşitul anului trecut s-au înregistrat creşteri valorice ale sumelor plasate pentru toate instrumentele financiare, comparativ cu 2015, cu excepţia instrumentelor pentru acoperirea riscului, în condițiile în care activele totale au înregistrat un avans de 19,92%.

Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, titlurile de stat, obligațiunile municipale și obligațiunile corporative au înregistrat scăderi comparativ cu decembrie 2015. Celelalte clase de active au înregistrat creșteri.

Pilon III Structură investiții – total (milioane de lei)

Nr. crt. Instrumente financiare dec. 2015 iun. 2016 dec. 2016 dec. 2016/ dec. 2015 dec. 2016/ iun. 2016
1 Depozite bancare 46,57 70,81 70,37 51,13% -0,61%
2 Titluri de stat 801,67 867,51 936,54 16,82% 7,96%
3 Obligațiuni municipale 31,64 34,04 35,00 10,63% 2,83%
4 Obligațiuni corporative 56,41 68,89 66,26 17,47% -3,82%
5 Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale 18,01 10,57 24,62 36,65% 132,86%
6 Acțiuni 263,46 271,04 317,76 20,61% 17,24%
7 Titluri de participare – OPCVM 34,74 34,94 48,55 39,76% 38,96%
8 Acțiuni – Private equity 0,57 0,77 1,00 77,18% 29,46%
9 Instrumente de acoperire a riscului -1,44 -0,59 -0,73 -49,62% 22,17%
10 Sume în curs de decontare 2,71 -4,62 0,00 -100,00% -100,00%
  Activ total 1.254,32 1.355,82 1,504,19 19,92% 10,94%