PRODUSE SI SERVICII

 Campion Broker actioneaza in numele clientilor in relatia cu asiguratorii, negociaza conditiile de asigurare, costurile, dar poate acorda suport si la solutionarea dosarelor de dauna. Selectarea asiguratorilor se face pe criteriile maximei seriozitati si responsabilitati, astfel incat in momentul aparitiei riscului asigurat, Campion Broker sa reprezinte cu succes interesele clientilor in relatia cu Asiguratorul, in vederea solutionarii despagubirii in termenii si conditiile de asigurare mentionate in polita de asigurare. In etapa premergatoare alegerii asiguratorului si a celei mai potrivite solutii personalizate si adaptate fiecarui client, Campion Broker ofera consultanta in baza expertizei reprezentantilor sai la nivel national.

ASIGURARI DE CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII

Asigurari de cladiri si alte constructii destinate unor activitãti economice sau sociale, apartinand persoanelor fizice sau juridice.

ASIGURARI DE STOCURI

Mijloace fixe si obiecte de inventar: masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, unelte, mobilier, aparaturã de comandã si control, biroticã, instalatii de telecomunicatii, radio-TV, vase tehnologice si altele asemenea;
Mijloace circulante: mãrfuri in depozite si magazine, materii prime si materiale, semifabricate, produse finite aflate in fluxul de fabricatie sau in magazii, bunuri primite spre reparare sau prelucrare, mãrfuri de la furnizori, etc.

ASIGURAREA PENTRU INTRERUPEREA ACTIVITATII

Asigurarea permite recuperarea pierderii de profit contabil din activitatea de exploatare si a cheltuielilor ce au trebuit sa continue in aceasta perioada.

ASIGURARI AUTO

Raspundere Civila Auto Obligatorie ( RCA)
CASCO: Asigurarea facultativa de avarii si furt a autovehiculelor.

ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI ( CARGO)

Se asigura facultativ bunurile care sunt cuprinse in circuitul civil, potrivit legii, la care cel putin una dintre localitatile de expeditie, respectiv destinatie, se afla pe teritoriul României, pentru riscurile ce apar pe timpul transportului.

ASIGURARI DE CONSTRUCTII SI MONTAJ

Lucrari contractuale (permanente sau temporare, cu toate materialele incorporate), incluzând: valoarea contractului; materiale sau alte bunuri puse la dispozitie de beneficiar; constructii si alte echipamente aflate in proprietatea beneficiarului.

ASIGURAREA DE RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI AUTO (CMR)

Sunt asigurati transportatorii care efectueaza transporturi internationale de marfuri cu autovehiculul mentionat in polita de asigurare, pentru cazurile de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, in ceea ce priveste marfurile transportate. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere a marfurilor transportate.

RASPUNDERI CIVILE

Asiguratorul acopera raspunderea civila delictuala a Asiguratului angajata in conformitate cu legea din Romania si declansata ca urmare a producerii unor evenimente asigurate urmare a activitatii desfasurate de catre Asigurat in timpul perioadei de asigurare.
– Raspundere Civila Generala,
– Raspundere Civila Profesionala (personal medical, avocat, contabil autorizat, expert contabil, etc.)
– Raspundere a Administratorilor si Membrilor Directoratului.

ASIGURARI DE VIATA

Asigurarea de viata este un contract semnat intre asigurator si asigurat in favoarea unui sau a mai multor beneficiari. Suma asigurata se stabilieste de comun acord de catre ambele parti sau la cererea asiguratului. Evenimentele asigurate pot fi: Supravietuirea persoanei asigurate pana la sfarsitul duratei contractuale; Decesul persoanei asigurate pe parcursul derularii contractului de asigurare; Diagnosticarea persoanei asigurate cu o afectiune medicala.

ASIGURARI DE SANATATE/ACCIDENTE

Asiguratorul preia costul serviciilor medicale corespunzatoare acoperirilor indicate in polita, care au fost solicitate ca urmare a unei necesitati medicale efectuate in perioada de valabilitate a contractului de asigurare pentru Asigurat/Asigurat dependent. Sunt acoperite urmatoarele riscuri, dupa trecerea perioadei de asteptare (daca este cazul): consultatii de specialitate; cheltuieli medicale in vederea vindecarii si a recuperarii; interventii chirurgicale si spitalizare; invaliditati; fracturi si arsuri.

ASIGURARI DE CALATORIE

In baza acestei asigurari, persoana fizica mentionata in polita de asigurare, care efectueaza calatoria in strainatate, poate beneficia de servicii de asistenta medicala (consultatie, diagnostic, tratament) in caz de urgenta. Tipuri de asigurari: asigurarea de asistenta medicala pentru turisti; asigurarea de asistenta medicala pentru oameni de afaceri si soferi profesionisti; asigurarea de asistenta medicala pentru studii; asigurarea de asistenta medicala pentru munca.

ASIGURARI DE RISC FINANCIAR

Asigurarea de credit este o modalitate de a va proteja afacerea impotriva incapacitatii unui client de a-si plati datoriile comerciale. Aceasta situatie poate aparea ca urmare a insolvabilitatii clientului sau a neachitarii obligatiilor financiare ale acestuia in perioada de creditare. Aceste riscuri sunt mentionate ca „riscuri comerciale”.

ASIGURAREA DE GARANTIE / FIDELITATE

Asigurarile de garantii pot inlocui scrisoarea de garantie bancara. Companiile care participa la licitatii trebuie sa stie ca autoritatile contractante nu au dreptul sa aleaga sau sa impuna modalitatea de garantare. Se aplica pentru garantii de participare la licitatii, garantii de returnarea avansului, garantii de buna executie, garantii de mentenanta.

ASIGURARI AVIATIE

– Asigurarea aparatelor de zbor (tip CASCO);
– Asigurare de raspundere civila in aviatie.

ASIGURARI MARITIME

– Asigurarea de raspundere civila a reparatorilor de nave (Santiere/companii care executa operatiuni de reparatii ale navelor): Asiguratorii despagubesc Asiguratul pentru toate sumele pe care acesta va trebui sa le plateasca pentru raspunderea civila fata de terti, ca societate care executa operatiuni de reparare a navelor, pentru pierderea sau deteriorarea oricarei nave sau ambarcatiuni care se afla in grija, custodia sau controlul Asiguratului, cu scopul de a fi supusa unor lucrari, in cazul in care raspunderea apare din cauza neglijentei Asiguratului, a angajatilor, agentilor sau subcontractantilor sai, pe durata asigurarii.
– Asigurarea constructorilor de nave: acopera nava si masini aflate in constructie. Bunurile sunt asigurate cat timp se afla in santierul Constructorilor sau in atelierele lor, intr-un port sau loc unde sunt situate santierele si pe timplui tranzitului intre aceste locuri. Valoarea asigurata este reprezentata de valoarea finala a contractului sau pretul total al constructiei.
– Asigurarea Navelor Maritime si Fluviale: Se acopera pierderea totala, pierderile si avariile la nava, contributia la cheltuieli pentru avaria comuna si salvare, raspunderea pentru daunele rezultate din coliziunea navei asigurate cu alte nave sau alte obiecte fixe sau plutitoare si cheltuielile decurgand din acestea.
– Asigurarea „Protection & Indemnity” a navelor maritime si fluviale (inclusiv alte ambarcatiuni si utilaje plutitoare): Riscurile P&I reprezinta riscuri privind raspunderile, costurile sau cheltuielile ce cad in sarcina armatorilor si/sau operatorilor de nave si prepusilor acestora, rezultate in timpul exploatarii navelor maritime, fluviale sau altor instalatii si utilaje plutitoare asimilate navelor.

ALTE SERVICII

– RCA Bulgaria;
– Serviciul de asistenta la daune;
– Produse si servicii de asistenta rutiera;
– Rovignete conform conditiilor stabilite de CNADNR;