Asirom, al patrulea asigurător în 2015, vrea de la acționari 170 mil. lei pentru capitalizare

Acționarii Asirom Vienna Insurance Group, al patrulea asigurător în 2015, vor discuta în august
majorarea capitalului social cu 84,92 milioane de lei, la 425,29 milioane de lei, prin aport în
numerar al acționarilor. În prezent, proprietarii Asirom sunt Vienna Insurance Group (Austria), cu
o cotă de 86,4%, LVP Holding (Austria) -13,2% și un număr de 811 persoane fizice și juridice cu o
participație cumulată de 0,4%. Operațiunea va fi însoțită de emisiunea unui număr de
849.191.201 noi acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei/titlu.
Sursa: http://www.profit.ro/stiri/asirom-al-patrulea-asigurator-in-2015-vrea-de-la-actionari-
170-mil-lei-pentru-capitalizare-15535342