Noul sef al BCR Pensii: Vrem sa vindem mai multe pensii facultative prin banca

Radu Craciun spune ca vulnerabi-lita-tile sistemului rezida pe deoparte in mentalitatea populatiei si in lipsa de constien-tiza-rea a situatiei financiare de dupa pensionare. Radu Craciun, fostul eco-no-mist-sef al BCR care a pre-luat recent con-du-ce-rea diviziei de pensii, are in plan cresterea van-za-ri-lor prin interme-diul sucursalelor ban-ca-re si vizeaza intensificarea colaborarii cu BCR. Totodata, gasirea de solutii de in-ves-titii care sa le ofere cli-entilor ran-da-mente bune pe termen lung este un alt obiectiv al noului sef al BCR Pensii. Sursa: http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/noul-sef-al-bcr-pensii-vrem-sa-vindem-mai-multepensii-facultative-prin-banca-15264346