Ghid RCA

Ce trebuie facut in cazul unei DAUNE AUTO acoperita printr-o polita RCA ?

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării / înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

Daca ai incheiata o polita auto RCA valabila si vinovat de producerea accidentului este o alta persoana trebuie sa parcurgi pasii de mai jos.

Pasii de urmat dupa producerea unui accident?

In cazul unui accident avem 2 situatii:

 1. Accident in care sunt implicate 2 sau mai multe autovehicule si pagube material sau accident cu victime, trebuie sa sunam la 112 si sa nu parasim locul accidentului pana la venirea politiei.
 2. Accident in care sunt implicate 2 autovehicule ( fara victime ), situatie in care se foloseste formularul de “ Constatare Amiabila de Accident”.

Documente necesare deschiderii dosarului de DAUNA in cazul in care in accident sunt implicate 2 vehicule ( fara victime ) si s-a completat formularul de “ Constatare Amiabila de Accident”:

 • Copii de pe asigurarea RCA a persoanei care a produs accidentul, certificatul masinii complet in care sa se vada valabilitatea ITP-ului, carte de identitate si permis de conducere;
 • Copii la documente de la persoana pagubita ( RCA, Certificat masina, CI, permis de conducere );
 • Dupa ce ai toate aceste documente trebuie sa apelezi CALL –CENTER-ul asiguratorului ( al persoanei care a produs accidentul) in vederea unei programari pentru avizarea daunei;

Pentru dechiderea dosarului de daune in cazul in care s-a completat formularul de “ Constatare Amiabila de Accident”, va puteti adresa oricarei unitati teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent daca a emis sau nu polita de asigurare.

Dupa furnizarea acestor date veti primi numarul de programare la constatare care trebuie retinut si trebuie prezentat la punctul de constatare; totodata, veti primi toate informatiile necesare pentru efectuarea constatarii daunei.

ATENTIE:

Riscurile acoperite şi excluderile

Art. 26. – (1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru:

 1. a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 2. b) pagube materiale;
 3. c) pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
 4. d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

(2) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:

 1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
 2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:
 3. a) a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului;
 4. b) nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv;
 5. c) nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv;
 6. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 7. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;
 8. prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

Art. 27. – Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

 1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
 2. a) într-un caz de forţă majoră;
 3. b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
 4. c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pct. 5;
 5. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
 6. următoarele situaţii:
 7. a) prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea sau utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
 8. b) bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
 9. c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 10. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
 11. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
 12. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
 13. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
 14. sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 15. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 16. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;
 17. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
 18. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 19. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 20. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac sau război;
 21. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

Art. 58. – Asiguratul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri:

Accidental a fost produs cu intentie;

Accidental a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu  intentie;

Accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustragade la urmarire;

Persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus vehiculul fara consimtamantul asiguratului;

Expirarea ITP-ului, circulatia cu anvelope necorespunzatoare sau conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sunt sanctiuni , nu infractiuni. Asiguratorul poate face regres impotriva asiguratului RCA doar daca a comis o infractiune cu intentie.

AVIZAREA ȘI CONSTATAREA DAUNELOR

Avizarea de daună se realizează prin depunerea formularului „Constatare amiabilă de accident” sau a procesului verbal eliberat de poliție la compania de asigurări a persoanei considerată vinovată. Acest pas obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună. Recomandăm ca ambele persoane implicate să se prezinte la asigurătorul părţii care se consideră vinovată. La deschiderea dosaruluide dauna se va intocmi inca un Proces Verbal, cate unul de fiecare parte, partea vatamata si partea pagubita unde se va descrie circumstantele in care s-a produs accidental.

După deschiderea dosarului de daună și efectuarea constatării avariilor, asigurătorul RCA este obligat să elibereze persoanei păgubite documentul de introducere în reparație a vehiculului (numai în cazul utilizării formularului „Constatare amiabilă de accident”), un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau a notei de constatare, în care să se indice numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în același accident și soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie și lista documentelor necesare soluţionării dosarului de daună.

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmește în două exemplare și se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia. Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate, precum și la soluţiile tehnice adoptate vor fi menţionate în procesul-verbal de constatare sau într-o anexă la acesta. Pentru completarea dosarului de daună și stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, asigurătorul poate solicita părţilor implicate în accident, documente suplimentare (ex. declaraţii sau copii ale actelor relevante). Stabilirea dreptului la despăgubire se face pe baza documentelor existente în dosarul de daună – constatare amiabilă de accident, acte eliberate de persoanele care au competenţe să constate accidentele de vehicule, înștiinţare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă. Stabilirea răspunderii în producerea unui eveniment poate fi realizată de către asigurătorii RCA, sau, în caz de litigiu, de către instanţa competentă de judecată.

INTRAREA ÎN REPARAȚIE

La unitatea service, trebuie să prezentaţi nota de constatare a pagubelor și documentul de introducere în reparaţie sau autorizația de reparație. Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat se constată și alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, este necesar să solicitați asigurătorului întocmirea unui proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor. Termenul de soluționare a acestei cereri este de 3 zile lucrătoare. După efectuarea reparaţiilor în conformitate cu soluțiile tehnologice stabilite prin nota de constatare a pagubelor, unitatea service emite devizul de reparaţie și factura aferentă, în baza cărora se va putea solicita despăgubirea (prin cererea de despăgubire). ATENŢIE: înainte de acordarea despăgubirii, asigurătorul poate solicita verificarea reparaţiilor efectuate. Asigurătorii pot avea convenţii încheiate cu unităţi service, caz în care devizul de reparaţie și factura aferentă se pot transmite de la service direct către asigurător, însoţite de cererea de despăgubire, acest aspect putând reprezenta o facilitate pentru dumneavoastră. Pe parcursul derulării dosarului de daună (de la data deschiderii acestuia și până la finalizarea prin plata despăgubirii cuvenite), asigurătorul are obligaţia de a comunica în scris părţii prejudiciate informaţii cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru plata despăgubirii. Pentru efectuarea reparațiilor, vă îndrumăm să vă adresați unităților de specialitate autorizate potrivit legii, în acest sens putând consulta lista unităților autorizate pe site-ul Registrului Auto Român (www.rarom.ro).

DESPĂGUBIRILE PENTRU REPARAȚII ALE VEHICULULUI ACORDATE ÎN TEMEIUL ASIGURĂRII RCA

Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Despăgubirile pot fi stabilite după cum urmează: • înainte de efectuarea reparațiilor, pe baza ofertei făcută de asigurator și acceptată de păgubit, caz în care trebuie să depuneți la asigurător cererea de despăgubire; • după efectuarea reparațiilor, caz în care trebuie să depuneți la asigurător cererea de despăgubire, însoțită de devizul de reparație și facturi emise de unități de specialitate. În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat: • fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA iar prejudiciul a fost cuantificat; • fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Odată cu încasarea despăgubirii, partea prejudiciată va specifica în scris că a fost integral 32 despăgubită pentru prejudiciile suferite și că nu mai are nicio pretenţie de la asigurătorul RCA și de la asigurat în legătură cu prejudiciul respectiv, dacă despăgubirea plătită nu depășește limita de despăgubire ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate în același accident de vehicul, prevăzută în poliţa de asigurare RCA. Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea

DEPUNEREA UNEI PETIȚII SAU SESIZĂRI LA A.S.F.

În situația în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a dosarului dvs. de daună aveți la dispoziție următoarele modalități de acțiune:

 • Conform legislației emise de către ASF- sectorul Asigurari, societățile de asigurare au obligația să aibă stabilite proceduri de soluționare a reclamațiilor, astfel încât  vă puteți adresa cu reclamație direct la societatea de asigurare în cauză.
 • Vă puteți adresa cu reclamație la ASF- sectorul Asigurari, care va analiza și soluționa reclamația dvs. conform prevederilor legale în vigoare.
 • De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, potrivit legislației din România, se poate adresa instanței de judecată pentru repararea prejudiciului.

În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență.

În situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresați Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

A.S.F. acordă o atenție deosebită protecției consumatorilor de produse financiare ne-bancare. În acest context, primește și răspunde la toate sesizările și reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare. Prin depunerea unei petiții (reclamație sau sesizare), A.S.F. poate constata dacă societăţile de asigurare își îndeplinesc obligațiile asumate prin poliță sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere și control. În cazul problemelor semnalate în legătură cu o poliţă de asigurare RCA, poate depune reclamaţie orice persoană fizică sau juridică ce deţine cel puţin una din calităţile de asigurat sau păgubit. Petiţia se poate transmite A.S.F. prin servicii poștale, la sediu (prin intermediul registraturii), prin e-mail sau prin formularul on-line disponibil pe site-ul www. asfromania.ro, destinat transmiterii acestora (formularul va transmite automat un e-mail către departamentul specializat în soluţionarea petiţiilor). La numărul de telefon TELVERDE, A.S.F. acordă consultanţă de specialitate consumatorilor, însă nu se pot înregistra petiţii.

A.S.F. a pus la dispoziția consumatorilor o linie telefonică gratuită, prin intermediul căreia vă poate răspunde la diferite întrebări și vă poate consilia în caz de probleme. UTIL: TELVERDE: 0800 825 627

ATENTIE

De multe ori se poate dovedi mai convenabil să încercaţi o rezolvare pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră, reclamând problema direct la societatea de asigurare. Dacă împreună cu aceasta nu ajungeți la un consens, vă puteţi adresa A.S.F. printr-o petiţie. Este important să vă asiguraţi că urmaţi paşii descrişi pe pagina de internet www.asfromania.ro, rubrica Consumatori.

SITUAŢII DE CULPA COMUNA

În cazul în care s-a stabilit că este o situație de culpă comună (ambii conducători auto au răspundere în producerea evenimentului), veţi fi despăgubit numai pentru partea de prejudiciu corespunzătoare procentului de culpa care s-a reţinut în sarcina celuilalt. Despăgubirea o veţi primi tot de la asiguratorul celuilalt vehicul implicat în accident. Partea de prejudiciu corespunzătoare culpei proprii o veţi suporta singur. În cazul accidentelor unde s-a constatat că a existat culpă comună, proprietarii vehiculelor vor fi penalizaţi prin majorarea primei RCA pentru perioada următoare, conform sistemului bonus-malus. În cazul în care, pe baza documentelor existente în dosarul de daună nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, la cauzele și împrejurările producerii accidentului, precum și la cuantumul prejudiciilor produse, despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească. Dacă răspunsul societății de asigurare este de respingere a pretenţiilor de despăgubire, vă puteţi adresa unei instanţe de judecată.