Dictionar asigurari

 

 • ACCIDENT ~ Eveniment aleator, intamplator, imprevizibil, neasteptat, brusc, subit fara vointa Asiguratului care intrerupe, perturba desfasurarea normala a activitatii, provocand o paguba sau o distrugere a unui lucru, raniri, boli, invaliditate, deces.
 • ACT INDIVIDUAL DE ADERARE~ este un inscris prin care o persoana isi manifesta actul de vointa cand adera la un fond de pensii private.
 • ACTIONAR SEMNIFICATIV ~ Persoana fizica / juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.
 • ACTIV NET TOTAL AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ~ Valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data.
 • ACTIV PERSONAL~ Suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond, suma acumulata de orice participant nu poate face obiectul unei executari silite.
 • ACTIVE~ Totalitatea bunurilor din punct de vedere contabil pe care le detine o companie, institutie sau persoana fizica si pe care le utilizeaza in activitatea sa.
 • ACTIVE ALE UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT~ Instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor.
 • ACTIVITATEA DE ASIGURARE~ Activitatea care consta in principal de oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.
 • ACTIVITATI CU RISC MAJOR~ Activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice.
 • ACTUAR~ Persoana fizica, specialist care se ocupa de aplicarea teoriei statisticii si probabilitatilor la problemele legate de asigurari si investitii financiare, responsabila de calcularea primelor de asigurare, rezervelor tehnice, dividendelor asiguratilor, beneficiarilor de servicii de asigurare, tabelelor de mortalitate.
 • ACTIUNILE~ Acțiunile reprezintă fracțiuni din capitalul social al unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proporțional cu cota deținută. Acțiunile sunt transmisibile atât prin acte juridice „inter vivos” (vânzare, donație), cât și prin acte juridice (mortis cauza, testament). Detinatorul uneia sau mai multor actiuni ale unei firme are dreptul la dividende acordate din profitul acesteia, are dreptul sa participe la luarea deciziilor, prin intermediul Adunarii Generale a Actionarilor, si are dreptul la o cota-parte din sumele rezultate în urma unei eventuale lichidari a firmei, proportional cu numarul de actiuni detinute. Actiunile sunt instrumentele financiare de baza ale pietei de capital, tranzactionarea lor oferind pe de o parte investitorilor posibilitatea de a obtine profituri si pe de alta parte companiilor posibilitatea de a se finanta. Investitorii pot obtine profit cumparand actiuni la un anumit pret si vânzând la un pret mai mare, iar companiile se pot finanta prin emisiunea de noi actiuni si vânzarea lor catre investitorii interesati.
 • ADMINISTRARE SPECIALA~ Exercitarea responsabilitatii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor.
 • ADMINISTRATOR~ Societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi “Lege nr. 411/2004 “ care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private. Societate de pensii.
 • ADMINISTRATOR SPECIAL~ Persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata.
 • AGENT DE ASIGURARE~ Persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa intermedieze in numele si in contul asiguratorului toate clasele de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare.
 • AGENT DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII~ Persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul in scris de aderare al participantilor.
 • ALUNECARE DE TEREN~ Miscare lina a terenului, fara a intampina rezistenta, in urma unor miscari tectonice sau a eroziunii naturale.
 • AN AGRICOL~ Perioada de timp cuprinsa intre inceputul muncilor agricole de la insamantat, plantat pana la recoltare.
 • ANIVERSAREA POLITEI~ Pe toata durata contractului se sarbatoreste fiecare aniversare anuala a datei la care a fost incheiat contractul de asigurare.
 • APA DE CONDUCTA~ Inundatie provocata de apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea, de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa, dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare, armaturi etc.), instalatii de incalzire cu apa calda sau abur, instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor.
 • ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE~ Baza de date la nivel national privind inregistrarea operatiunilor cu ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, precum si a altor drepturi prevazute de lege se efectueaza numai in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel. Ofera informatii atat creditorilor (banci, IFN-uri etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cat si cumparatorilor (persoane fizice sau juridice) care pot verifica daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unui bun pe care urmeaza sa-l achizitioneze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfa, utilaje etc).
 • ASIGURARE~ Este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica este denumit asigurat daca plateste asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare pentru transferul riscurilor, iar persoana juridica denumit asigurator se obliga sa plateasta asiguratului despagubiri, o suma de bani denumita prima de asigurare in cazul pierderilor suferite stipulate  in contract, independent de vointa asiguratului.
 • ASIGURARI COMERCIALE~ Asigurarile comerciale se refera in general la vanzarile de marfuri si prestarile de servicii cu plata la termen si sunt expuse riscului de neplata. Managementul riscului are in vedere asigurarea de garantii, asigurarea de credite, asigurarea unor lucrari de constructii montaj, pierdere profit, toate reprezentand un risc financiar.
 • ASIGURARI SOCIALE~ Protectia populatiei active, salariati in cazul in care isi pierd vaniturile, somaj, maternitate, imbolnaviri, invaliditate cat si a populatiei inactive batranete, decesul asiguratului. Unii autori atribuie acestora denumirea de asigurari gratuite realizabile ca asigurari sociale de stat si, dupa caz, ca sisteme autonome de asigurari sociale.
 • ASIGURARI FACULTATIVE~ Asigurari ce se caracterizeaza prin faptul ca relatiile dintre asigurati si asiguratori se stabilesc prin liberul consimtamant al partilor, in baza unui contract de asigurare.
 • ASIGURARI OBILGATORII~ Contract de asigurare prevazuta prin lege, asigurari ce rezulta din interesul economic si social al intregii comunitati pentru apararea avutiei nationale, mentinerea continuitatii procesului de productie si protejarea victimelor unor accidente.
 • ASIGURARI INTERNE~ Asigurari ce au caracteristic faptul ca partile contractante domiciliaza (au sediul) in aceeasi tara, bunurile, persoanele si raspunderea civila care fac obiectul lor se afla pe teritoriul aceleiasi tari iar riscurile asigurate se pot produce pe acelasi teritoriu.
 • ASIGURARI EXTERNE~ Asigurari ce au caracteristic faptul ca apar in legatura cu persoane sau bunuri care ies in afara limitelor teritoriale ale tarii in care se incheie contractul de asigurare ori una din partile contractante sau beneficiarul asigurarii se afla pe teritoriul altei tari.
 • ASIGURARI DE BUNURI~ Bunurile din locuința asigurată aparținând Asiguratului şi/sau al persoanelor cu care acesta coabitează: mobilier, obiecte casnice, electrocasnice, aparate electrice/electronice, covoare, draperii, perdele, materiale pentru confecţionarea acestora, saltele, perne, plăpumi, pături, lenjerie (şi altele asemenea), tablouri, sculpturi, colecţii sau alte obiecte care nu au valoare (artistică, ştiinţifică sau istorică) de patrimoniu, susceptibile a fi distruse sau vatamate de calamitati ale naturii sau de accidente, indiferent de forma de proprietate.
 • ASIGURARI DE PERSOANE~ Suportul financiar persoanele fizice / familiei, pentru cazuri de deces, invaliditate permanenta din accidente.
 • ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA~ Suntem raspunzatori pentru propriile fapte si au ca obiect plata unor sume de bani pentru remediere prejudiciilor produse tertilor.
 • ASIGURARE DE VIATA~ Contract de asigurare care garanteaza un beneficiu la data de maturitate a politei in cazul in care Asiguratul este in viata la data respective sau o indemnizatie in cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate a politei.
 • ASIGURARE TIP „TOATE RISCURILE”~ Pot fi acoperite atat daunele materiale aparute in urma unor riscuri naturale, incendii, explozii, accidente tehnologice sau erori umane precum si din orice alta cauza neexclusa de conditiile politei.
 • ASIGURAREA DE RENTA sau ANUITATI ~ Asigurarea unui venit constant dupa o perioada contractuala de plata, asiguratorul plateste o indemnizatie periodica sub forma de renta fixa sau renta viagera:
  renta cu rata fixa – caz in care indemnizatia de asigurare se plateste indiferent daca asiguratul mai traieste sau nu. In momentul in care incepe plata acestei rate fixe, este important daca asiguratul mai este sau nu in viata; ea se plateste pe o anumita perioada (un numar de ani).
  2. renta viagera polita este incheiata pe viata asiguratului, astfel in momentul inceperii platii rentei asiguratul trebuie sa se afle in viata. Polita se poate incheia cu mai multi beneficiari, in acest caz la decesul unuia in perioada de plata a rentei, platile vor fi facute in numele celuilalt beneficiar. Indemnizatia se plateste de obicei trimestrial sau lunar la cererea asiguratului. Renta viagera se acorda in general trimestrial, mai rar lunar.
 • ASIGURAREA DE TIP STUDENT~ Asigurarea ce are drept scop economisirea unor fonduri pentru peioada de studii a copiilor, chiar in conditiile in care beneficiarul nu ar supravietui in momentul inceperii acestora. Asiguratorul va plati chiar daca una dintre parti (asigurat sau beneficiar) va deceda, asumandu-si obligatiile de plata a rentelor in cazul decesului asiguratului pe parcursul perioadei de asigurare sau transformand polita intr-o asigurare mixta de viata in cazul decesului beneficiarului.
 • ASIGURAREA DE TIP ZESTRE~ Asigurare asemanatoare cu cea de tip student, deosebirea constand in faptul ca suma se va acorda copiilor drept zestre, in momentul casatoriei. Cu acest eveniment coincide de obicei parasirea casei parintesti si inceperea unui drum propriu in viata. Astfel intervin unele cheltuieli majore, precum achizitionarea unei locuinte sau a unui autoturism O alta deosebire fata de asigurarea de tip student este faptul ca suma asigurata se plateste integral si nu esalonat. In cazul decesului contractantului, copilul va beneficia de aceasta suma la termenul convenit, iar in cazul decesului beneficiarului, polita devine o polita de asigurare mixta.
 • ASIGURAREA DE VIATA PE TERMEN LIMITAT~ Asigurare de viata in cea mai simpla forma care se incheie pe o perioada determinata de timp si acopera doar riscul de deces. Asiguratul va plati periodic prima de asigurare, si, in schimbul acesteia, beneficiarul asigurarii va incasa suma asigurata la decesul asiguratului, conform contractului incheiat. Daca mediul economic avut in vedere este unul inflationist, suma asigurata poate fi protejata printr-o clauza speciala, ceea ce implica si adaptarea primei de asigurare. Ceea ce este caracteristic acestui tip de asigurare este faptul ca suma va fi platita beneficiarului doar daca decesul asiguratului intervine in perioada de valabilitate stabilita prin contract. Daca la expirarea contractului asiguratul este in viata, asiguratorul este exonerat de la orice obligatie de plata.
 • ASIGURAREA DE VIATA PE TERMEN NELIMITAT~ Asigurare ce acopera riscul de deces al asiguratului pana la o varsta inaintata a acestuia (de exemplu 95, 100 de ani), conditia principala fiind ca primele de asigurare sa se plateasca pana la varsta pensionarii. Diferenta fata de asigurarea pe termen limitat consta in marimea primei de asigurare si in faptul ca, daca asiguratul implineste varsta precizata in contract va primi suma asigurata actualizata.
 • ASIGURAREA MIXTA DE VIATA~ Asigurare de viata cu capitalizare si protective dubla,  deosebirea principala fata de celelalte doua tipuri prezentate este faptul ca acopera si riscul de supravietuire. Asiguratorul va plati la data expirarii contractului suma asigurata asiguratului, sau la data decesului asiguratului va plati suma beneficiarului mentionat in polita de asigurare. Astfel se acorda o protectie dubla (si fata de deces si fata de supravietuire), iar primele de asigurare platite de contractant sau de asigurat reprezinta o forma de economisire care poate fi valorificata la data expirarii contractului. Contractul de asigurare se incheie pe o perioada cuprinsa intre anumite limite (3 sau 5 si 60 sau 65 de ani), cu conditia ca aiguratul sa nu depaseasca in aceasta perioda o anumita varsta (de obicei 75 de ani), iar cu cat perioada de asigurare este mai mare, cu atat este mai avantajos pentru asigurat (primeste mai multi bani), cat si pentru asigurator (foloseste o suma mare de bani pe o perioada indelungata).
 • ASIGURAREA MIXTA REDUSA~ Asigurarea ce presupune existenta posibilitatii de rambursare a primelor aferente riscului de supravietuire, ramanand la asigurator doar prima aferenta riscului de deces. In cazul in care, la expirarea perioadei de asigurare, asiguratul este in viata, el beneficiaza de suma asigurata, iar daca el decedeaza, asiguratorul va plati suma primelor de asigurare inregistrate pana la momentul decesului la care, de regula se adauga si cota corespunzatoare participarii la profit pentru partea din rezervele matematice investite. La fel ca la asigurarea mixta de viata, si in acest caz suma asigurata este nelimitata, cuantumul ei fiind stabilit prin contract de asigurat.
 • ASIGURAREA PENTRU IPOTECA~ Asigurare realizata la cererea creditorului (de obicei o banca) atunci cand se doreste cumpararea unei locuinte sau a unui teren. Din aceasta asigurare se vor acoperi sumele restante neplatite de catre debitor.
 • ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE DECES PRIN ACCIDENT~ Asigurare suplimentara de deces prin accidentin completare unei polite de baza, iar suma asigurata va fi platita daca decesul asiguratului este cauzat de un accident intamplator, pe perioada de valabilitate a contractului. Decesul trebuie sa se produca la cel mult un an de la data producerii accidentului, iar suma initiala asigurata aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza.
 • ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE INVALIDITATE PERMANENTA DIN ACCIDENT~ Asigurarea aditionala la o polita de baza prin care asiguratorul va achita o suma, atunci cand un accident duce la o invaliditate permanenta, in functie degradul de invaliditate). Invaliditatea permanenta din punctul de vedere al asiguratorului este diminuarea integritatii corporale sau mentale a unei persoane, ce  impiedica exercitarea profesiei sau a unei activitati in urma careia sa poata avea venituri. Aceasta stare trebuie confirmata de cel putin un medic spcialist agreat de asigurator, sa nu existe posibilitatea ameliorarii si invaliditatea permanenta sa fie fixata definitiv conform legilor in vigoare.
 • ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE INVALIDITATE PERMANENTA SI DECES DIN ACCCIDENT~ Combinatie intre clauza suplimentara de deces prin accident si clauza suplimentara de invaliditate permanenta din accident. Suma asigurata se stabileste de regula la acordul celor doua parti, asiguratorii avand de obicei o suma minima si o anumita perioada de ani pentru acoperirea politei. Suma asigurata este incasata in totalitate de asigurat in cazul declararii de invaliditate permanenta totala, sau ca un anume procent din acesta, in cazul invaliditatii permanente partiale, in functie de gradul de invaliditate. Daca polita acopera si decesul din accident, la producerea riscului asigurat beneficiarii sumei asigurate sunt de obicei familia si mostenitorii legali ai asiguratului.
 • ASIGURARI DE TIP PROPERTY~ O asigurare pentru personele fizice cat si juridice, asigurari pentru incendii, calamitati naturale si daune la proprietati.
 • ASIGURARILE DE VIATA DE TIP UNIT-LINKED~ Este o asigurare de viata,  pe baza de investitii, care ofera nu numai protectia prin asigurare, ci si posibilitatea investirii. Prima pe care o plateste asiguratul este investita intr-unul sau mai multe fonduri de investitii puse la dispozitie de catre asigurator, din care asiguratul primeste apoi o cota parte (un anumit numar de „unit-uri”). Asiguratul are dreptul de a opta pentru fondurile si structura in care se vor investi primele platite de el, avand posibilitatea ca, pe parcursul derularii asigurarii sa schimbe aceasta structura.
 • ASIGURAT~  Persoana fizica sau juridical cu domiciliu sau reedinta in Romania care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.
 • ASIGURATOR~ Compania de asigurari, persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare, care se obliga in schimbul unei sume de bani primita periodic sa despagubeasca pe asigurat pentru pierderile suferite in urma unor intamplari independente de vointa lui.
 • AVALANSA DE ZAPADA~ Masa de zapada care se desprinde de pe coasta unui munte si se rostogoleste la vale.
 • AVARIE~ In materie de asigurari se intelege orice pierdere, cheltuiala sau paguba produsa unui mijloc de transport ( la corpul unei nave, a unui autovehicul, a unui avion) sau a marfurilor in cursul transportului.
 • AVARIA COMUNA~ Avarie comuna apare atunci cand printr-o actiune intreprinsa constient, din necesitate, se face un sacrificiu, o cheltuiala extraordinara pentru siguranta comuna, in scopul de a ferii de primejdie bunurile angajate intr-o expeditie maritima.
 • AVARIA PARTIALA~ Indiferent de natura avariei, dauna partiala suferita in mod intamplator, fortuit, de bunul sau bunurile asigurate, nu depaseste suma asigurata.
 • AVARIA TOTALA~ Este stabilita de catre asigurator pe baza expertizei tehnice cand reparatia costa mai mult decat suma asigurata a bunului asigurat sau vatamarea integritatii fizico-chimice a acestuia.
 • BENEFICIAR~ Persoana indreptatita desemnata in contractul de asigurare sau tert prejudiciat conform legii este indreptatit sa incaseze sumele cuvenite (indemnizatia de asigurare) in cazul producerii unui eveniment asigurat.
 • BENEFICIAR GARANTIE~ Subiectul caruia ii este platita despagubirea, respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara, careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare.
 • BENEFICII COLATERALE~ Orice avantaje colaterale, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private.
 • BENEFICIUL DE MATURITATE~ Suma platita beneficiarului la data de maturitate a contractului cu conditia ca Asiguratul sa fie in viata la data respectiva.
 • BIROU DE ASISTENTA~ Biroul autorizat sa analizeze si sa gestioneze o reclamatie.
 • BIROU EMITENT~ Inseamna Biroul – “Birou platitor” – (si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri.
 • BIROU GESTIONAR~ Inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea, in tara sa proprie, pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale.
 • BOALA PROFESIONALA~ Afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca, activitati mentionate in fisa postului.
 • BONIFICATII~ Reduceri ale primelor de asigurare, in anumite conditii stabilite de asigurator sau intermediar.
 • BONUS-MALUS~ Sistemul  prin care Asiguratul se incadreaza in una din clasele de bonus, de reducere sau majorare a primelor de asigurare, de la caz la caz, in functie de istoricul de daunalitate realizat de Asigurat in perioada de referinta, pentru a stimula sau a sanctiona grija ori indiferenta fata de integritatea bunurilor cuprinse in asigurare. In acest cadru asiguratii care dovedesc grija pentru bunul asigurat si nu provoaca plati prin despagubiri in exercitiul financiar de referinta, beneficiaza in anul urmator de prime mai scazute (clauza bonus), iar celor care provoaca prin lipsa de grija fata de bunurile asigurate, plati pentru despagubiri mari, li se stabilesc prime de asigurare mai mari (clauza malus). In tara noastra se practica sistemul „bonus” in asigurarile de avarii auto, cladiri si constructii.
 • BROKER DE ASIGURARE~ Persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile legii, care intermediaza servicii  de asigurarecat si servicii, pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, negociaza incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.
 • BUNURI GATA DE FUNCTIONARE~ Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput – daca se cere, dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale.
 • BURSA DE VALORI~ Este una dintre cele mai importante institutii ale economiei de piata si functioneaza sub controlul si supravegherea guvernului. Rolul Bursei este tranzactionarea de marfuri, valorile mobiliare (actiunile comune, instrumentele financiare echivalente cu actiunile comune si obligatiunile) sunt tranzactionate de catre membrii bursei, actionand ca agenti (brokeri) si ca principali (dealeri sau traderi).
 • CAINE AGRESIV~ Orice caine care are o deviere de comportament, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locurile publice sau private precum si orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop.
 • CAINI PERICULOSI~ Conform legislatiei in viguoare prin cainii periculosi se intelege caini apartinand anumitor rase.
 • CALATOR~ Persoana care calatoreste,  posesoare a unui bilet sau a unei legitimatii de calatorie valabila, precum si persoana aflata intr-un mijloc de transport, in  incinta sau spatiile special amenajate pentru prestatia de transport (autogari, statii etc.), in scopul efectuarii unei calatorii sau la terminarea calatoriilor.
 • CARTEA VERDE~ Asigurarea de raspundere civila a conducatorilor de autovehicule sau corespondentul RCA-ului atunci cand circulate in afara teritoriului Romaniei.
 • CATASTROFA~ Eveniment tragic sau serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp.
 • CAUTIUNE~ Suma de bani sau obiecte pentru garantarea executarii de catre debitor a unei obligatii, pentru a obtine de regula eliberarea provizorie a unei persoane arestate  si care garanteaza prezentarea acesteia la proces.
 • CERERE DE ASIGURARE~ Consimtamantul scris al  Asiguratului in vederea incheierii contractului de asigurare, completat cu datele asiguratului si cu informatiile acestuia referitoare la risc, reprezentand manifestarea de vointa.
 • CERTIFICAT DE ASIGURARE~ Document permanent, complet separat de polita, emis pentru a dovedi existenta unei asigurari.
 • CESIUNEA~  Cesiunea contractului poate intervene numai în cazul unui contract cu executare succesivă aflat în derulare sau în cazul unui contract cu executare uno ictu care nu a fost integral executat (de pildă, în cazul unui contract de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate). Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor deţinute de una dintre părţi (cedent) către un terţ faţă de momentul formării contractului (cesionar), terţul devenind astfel parte în contract şi urmând a avea o relaţie contractuală cu co-contractantul iniţial (contractantul cedat).
 • CHELTUIELI DE LIVRARE~ Cheltuielile de livrare care includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare, transport, instalare, punere in functiune.
 • CHELTUIELI DE REPATRIERE~ Cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.
 • CHELTUIELI IN LEGATURA CU CURATAREA LOCULUI IN CAZ DE DAUNA~ Tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.
 • CHELTUIELI MEDICALE~ Cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport sau imbolnavire,  care are o legatura cauzala cu acesta, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente si pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termica sau fototerapie, diagnostic radiografic, operatii (inclusiv costurile legate de acestea) etc.
 • CHELTUIELI TEHNOLOGICE~ Cheltuielile directe de productie aferente numai consumurilor de resurse de exploatare.
 • CIFRA DE AFACERI~ Valoarea totala a vanzarilor de produse si servicii realizate de catre o companie/institutie/organizatie pe parcursul unui exercitiu fiscal ( perioada de timp determinata si de regula an fiscal de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie ). Cifra de afaceri reflecta nivelul de activitate dintr-o firma si poate fi folosita ca unitate de expunere (de exemplu asigurarea de raspundere civila a producatorului).
 • CLAUZA „CONTRACTULUI CA INTREG”~ Clauza ce stipuleaza documentele care constituie un contract, privit ca intreg. Acest lucru se refera la polita de asigurare, toate clauzele suplimentare si copia formularului confidential. Doar presedintele sau vice-presedintele Consiliului de Administratie al societatii de asigurari poate schimba stipulatul contractului numai in scris si nici o schimbare nu poate fi facuta fara acordul scris al contractantului. Se poate observa ca apare si in cazul contractelor consensuale care pot fi dovedite prin orice mijloc de proba. Cat timp am voie sa dovedesc cu martori si prezumtii ca un anumit act s-a incheiat, ce sens are sa mai zic ca o anumita clauza din cuprinsul sau este considerata nescrisa, DACA INTREGUL act este nescris?
 • CLAUZA CONTRACTANTULUI ASIGURARII~ Persoana fizica sau juridical prin care se poate cesiona sau transfera polita, se poate schimba beneficiarul si se poate exercita orice optiune si drept stipulat.
 • CLAUZA DE PLATA A PRIMELOR~ Clauza care stabileste volumul primelor care trebuie platite si modul in care se va face acest lucru in conformitate cu clauzele contractului (suma intreaga, anual, semestrial, trimestrial, lunar).
 • CLAUZA DE RASCUMPARARE PARTIALA CU RAMBURSARE~ Clauza prin care contractantul poate sa primeasca o suma de bani cu titlu de imprumut a carei valoare nu poate depasi valoarea contului acestuia la un moment dat, datele si suma de rambursare difera de la o societate de asigurari la alta; exista o perioada de gratie in care plata primelor se poate face fara dobanzi, iar asiguratul este acoperit prin asigurare in timpul perioadei de gratie.
 • CLAUZA DE SCUTIRE DE PLATA A PRIMELOR~ Clauza ce presupune posibilitatea de incetare a platii primelor de asigurare de catre Asigurat, avand drept cauza o invaliditate sau un accident produs dupa data inceperii politei de asigurare. Aceasta clauza este acceptata doar in cazul in care Asiguratul nu mai poate munci si obtine veniturile necesare achitarii primelor de asigurare, iar dupa caz firma de aigurare continua economisirea pentru tine pe toata perioada contractului.
 • CLAUZA DE SUICID~ Clauza conform careia daca acest eveniment este incadrat la exluderi, companiile de asigurari vor refuza plata primelor de asigurare in cazul in care moartea asiguratului a survenit ca urmare a sinuciderii. Unele societati precizeaza insa ca actul de sinucidere nu trebuie sa se produca in primii doi ani de la inceperea contractului pentru anumite beneficii si asupra carora partile convin.
 • CLAUZA TEMPORARA FLEXIBILA~ Clauza ce permite un maxim de flexibilitate in alegerea unei combinatii a beneficiilor de deces si supravietuire, fiind permisa cresterea sumei corespunzatoare in caz de deces, indiferent daca primele se platesc esalonat sau in prima unica. Pentru aceasta clauza perioada de asigurare poate fi mai scurta sau egala cu cea a politei de baza. Suma asigurata va fi platita beneficiarului politei daca asiguratul va deceda pe periada de valabilitate a clauzei, iar clauza poate fi atasata tuturor tipurilor de asigurare de viata cu exceptia asigurarilor de viata pe termen limitat.
 • CLAUZE DE CRESTERE GARANTATA A SUMEI ASIGURATE~ Clauza ce permite ca la un anumit interval de timp, la aniversarea contractului, asiguratii care au optat pentru o plata esalonata a primelor sa poata creste prima aferenta asigurarii de baza si cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat dinainte determinat. Astfel la aniversarea contractului, asiguratul poate opta sa plateasca mai mult, acest supliment de prima fiind folosit la achizitionarea unei sume asigurate aditionale calculate dupa varsta asiguratului si perioada ramasa la expirarea asigurarii de baza. Perioada platii primelor suplimentare trebuie sa fie egala cu cea a platii primelor de baza. Aceasta clauza este valabila pana la implinirea varstei de 65 de ani si se poate intocmi de obicei fara ca asiguratorul sa ceara un control medical prealabil.
 • COASIGURARE~ Operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu aceluiasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.
 • COLIZIUNE CU AUTOVEHICULE~ Impact nemijlocit al autovehiculelor si care produc pagube.
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE (CSPP)~ Autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor OUG nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005. Comisia are ca misiune reglementarea, coordonarea, supravegherea și controlul activității sistemului de pensii private, precum și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor sistemului de pensii private[
 • COMISIONAR~ Persoana fizica sau juridical ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice sau juridice in baza unui contract de commision si in schimbul unor sume de bani.
 • COMPANIE~ Societatea comerciala constituita in vedera efectuarii actelor de comert si va avea cel putin 2 asociati urmarindu-se obtinere unor beneficii comune.
 • CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE SPECIALA~ Consiliul constituit din doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de participanti la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al CSSPP si care asista si supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii.
 • CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA~ Sistemul achiziţiilor publice concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici. Cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic. În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări, produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale.
 • CONTRACT DE ADMINISTRARE~ Persoanele fizice care îndeplinesc calitatea de administrator al unei societăţi pot primi o indemnizaţie pentru activitatea de administrare. Contractul în baza căruia se acordă această indemnizaţie nu este un contract individual de muncă, ci este un contract de administrare.
 • CONTRACT DE ASIGURARE~ Actul juridic bilateral prin care contractantul se obliga sa plateasca prima de asigurare asiguratorului in schimbul preluarii de catre acesta a riscului producerii evenimentului asigurat, obligindu-se, la producerea acestuia, sa plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată.
 • CONTRACT DE COMISION~ Contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie, marfa stabilita in prin contract in schimbul unei renumeratii denumita commision.
 • CONTRACT DE DEPOZITARE~ Contract incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii care se oblige sa pastreze pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata si sa restituie la cerere.
 • CONTRACT DE MANAGEMENT~ Acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata organizarea, gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare.
 • CONTRACT DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA~ Conventia de prestari servicii, transportul feroviar al marfurilor, sa aduca marfurile la statia de destinatie in termen si intacte, respectand conditiile de transport incheiate intre un client si Asigurat,  pentru deplasarea in spatiu a marfurilor, contra unui pret, in conditiile Regulamentului de transport aplicabil.
 • CONTRACTANT~ Persoana fizica sau juridical care semneaza cu societatea de asigurare un contract / polita de asigurare, obligindu-se sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii revin prin contract si care nu este neaparat beneficiarul politei.
 • CONTRACTUL DE CALATORIE (CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETULUI DE SERVICII TURISTICE)~ Acordul de vointa dintre Asigurat si Agentia de turism, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie catre Asigurat conform contractului cadru.
 • CONTRIBUTII~ Sumele platite de catre participanti conform legislatieiin viguare sau optional in functie de aderarea participantilor la un fond de pensii administrat privat.
 • CRATER~ O groapa neregulata  la suprafata pamintului si care este rezultatul eroziunii si eruptiei de petrol, gaze sau curgerii abundente de apa, factori externi.
 • CREDIT BANCAR~ Imprumutul dat in bani de catre banci persoanelor juridice si fizice.
 • CREDIT COMERCIAL~ Imprumutul acordat agentilor economici si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate acordata clientilor, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei.
 • CUANTUMUL PREJUDICIULUI~ Contravaloarea raspunderilor conform contractului de asigurare  in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.
 • CULPA~ Vinovatia Asiguratului, greseala, indiferent de natura ei,  manifestata sub forma imprudentei sau neglijentei, care a cauzat un prejudiciu unei terte persoane.
 • CURIER~ Persoana care are ca atributii de serviciu transportul la destinatie a serviciilor de corespondenta indiferent de natura lor.
 • CUTREMUR DE PAMANT~ Miscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala sau de torsiune, datorata unui dezechilibru fizic produs in interiorul acesteia, avand origine vulcanica, tectonica sau de prabusire.

 

 • DAUNA~ Prejudiciu material ori financiar cauzat Asiguratului prin vatamarea sau distrugerea bunurilor asigurate, in detrimental ( cuiva sau a ceva )  ca urmare a producerii unui eveniment/risc asigurat/acoperit prin contractul de asigurare.
 • DAUNA (PAGUBA) PARTIALA~ Avarierea, distrugerea, pierderea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.
 • DAUNA (PAGUBA) TOTALA ~ Avarierea, distrugerea, pierderea sau furtul bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata.
 • DECES~ Incetare din viata, moarte a unei persoane.
 • DECES DIN ACCIDENT~ Eveniment tragic inregistrat ca urmare a unui accident, de autovehicul, de munca, etc, ce presupune decesul persoanei. Indiferent de situatie persoana decedata se poate afla sub incidenta unei asigurari.
 • DESPAGUBIRE~ Suma platita de asigurator, dupa caz, asiguratului sau beneficiarului asigurarii in urma producerii unui risc asigurat.
 • DRUM PUBLIC~ Orice cale de comunicatie terestra care nu este cale ferata sau special amenajata pentru trafic pietonal si rutier – deschis circulatiei publice fara nici o discriminare pentru utilizatori.
 • EROARE~ Indiferent de natura ei erorile se pot indrepta, dar acestea poate influenta negativ Asiguratul.
 • EVENIMENT ASIGURAT~ eveniment incert, imprevizibil, precizat în contractul de asigurare, a cărui producere determină dauna bunului asigurat, în urma căruia Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza condiţiilor de asigurare, considerându-se unul şi acelaşi eveniment asigurat.
 • EVENIMENT NEPREVAZUT~ Evenimentul pe care asiguratul sau reprezentantii sai nu au putut sa-l prevada la timp, inainte de producerea lui si s-a produs fara vointa asiguratului.
 • EXPLOZIE~ Eliberare bruscă de energie provocată de tendinţa unor gaze sau aburi de a se dilata. Explozia unui rezervor (cazan, conductă, etc.) poate fi considerată ca atare numai dacă pereţii acestuia sunt fisuraţi în aşa măsură încât are loc o echilibrare bruscă a presiunii din interiorul şi din exteriorul rezervorului. Dacă în interiorul rezervorului se produce o explozie prin descompunere chimică, atunci orice pagubă produsă rezervorului va fi despăgubită chiar în cazul în care pereţii acestuia nu sunt străpunşi. Pagubele produse prin subpresiune nu sunt cuprinse în asigurare.
 • FOND DE GARANTARE A PENSIILOR~ Fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat si supravegheat de CSSPP.
 • FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT~ Fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, conform legislatiei in viguare si are ca obiectiv investitiile sigure in instrumente financiare.
 • FOND DE REZERVA LIBER VARSAT~ Totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia.
 • FONDUL CINEGETIC AL ROMANIEI~ Fondul compus din unitati de gospodarie cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
 • FONDUL DE PLASAMENTE FINANCIARE~ Fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.
 • FORTA MAJORA~ Situatie invocata de una dintre parti, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente, imprevizibila, insurmontabila si independenta de vointa partilor, exoneratoare de raspundere.
 • FRANSIZA~ Partea din daună, stabilită ca sumă fixă și/sau ca procent, care reprezintă răspunderea Asiguratului în urma producerii unui eveniment asigurat.
 • FURTUL ~ Infractiune savarsita in scopul de a se insusi pe nedrept un bun sau bunuri apartinand altei persoane.
 • FURT PRIN ACTE DE TALHARIE~ Furtul savarsit de o persoana sau un grup de persoane care foloseste violenta impotriva Asiguratului sau a unui prepus al Asiguratului fortandu-l sa abandoneze bunurile asigurate.
 • FURT PRIN EFRACTIE~ Furtul savarsit cand se patrunde vara drept intr-o incaperea incuiata prin spargerea peretilor, usilor, legaturilor sau dispozitivelor de inchidere (broaste, chei, lacate, zavoare etc).
 • FURTUNA~ Perturbaţie atmosferică violentă (viteza depășind 89 km/h ), însoţită în general de precipitaţii abundente şi descărcări electrice.
 • IMPRUDENTA~ Forma de manifestare a culpei Asiguratului si/sau a prepusilor sai, care desi a prevazut posibilitatea producerii unui prejudiciu ca urmare a activitatii desfasurate, nu l-a acceptat, socotind fara temei ca acesta nu se va produce.
 • INCAPACITATE DE MUNCA~ Intreruperea temporara sau permanenta a activitatii angajatului la locul sau de munca, ca urmare a producerii unui eveniment.
 • INCAPACITATE TEMPORARA~ Reprezinta o intrerupere in cursul normal al activitatii desfasurate de un salariat in folosul angajatorului sau, datorita starii de sanatate. Prin urmare, acesta nu reprezinta un act de vointa al partilor, care sunt tinute sa dea curs intocmai efectelor sale.
 • INCENDIU~ Arderea cu flacără deschisă (foc) care s-a produs în absenţa unei vetre destinate acestui scop sau a ieşit din vatră, având forţa de a se extinde prin propria sa putere.Efectul căldurii într-un scurt-circuit la instalaţia electrică se consideră incendiu, numai dacă flăcările rezultate se extind. Nu se consideră incendiu arderea mocnită (cu aport limitat de oxigen), precum şi efectul aplicării deliberate a focului sau căldurii ca parte a unui proces/unei operaţii.
 • INDATORIRE DE SERVICIU~ Orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila, regulamente de ordine interioara, regulamente de organizare si functionare, deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct, in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca.
 • INDEMNIZATIE DE ASIGURARE~ Suma ce trebuie platita de asigurator in cazul producerii evenimentului asigurat.
 • INSOLVABILITATE~ Starea de fapt presupune imposibilitatea onorării obligaţiilor ajunse la scadenţă, care poate fi reprezentată printr-o insuficienţă a lichidităţilor, o absenţă a fondurilor băneşti necesare plăţii obligaţiilor scadente.
 • INSPECTIE DE RISC~ Vizualizarea / pozarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, de regula ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii pentru estimarea riscurilor.
 • INSTITUTIE DE COLECTARE~ Institutia care are ca atributie legala / autoritatea de colectare a contributiilor individuale de asigurari sociale.
 • INSTRUMENTE FINANCIARE :
  a) Valori mobiliare;
  b) Titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  c) Instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
  d) Contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;
  e) Contracte forward pe rata dobanzii;
  f) Swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;
  g) Optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;
  h) Orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata.
 • INUNDATIE~ Fenomen natural, necontrolat de om, constând în acoperirea cu apă a unei porţiuni de uscat, ca urmare a revărsării peste marginile cursurilor sau bazinelor de apă, a ruperii digurilor sau malurilor, sau a unei îngustări bruşte şi neaşteptate a cursului.
 • INVALIDITATE PERMANENTA~ Reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari.
 • INVESTITIE~ Reprezinta cel mai important stimul pentru orice activitate economica si constituie elementul fundamental care initiaza si dezvolta orice activitate umana, reprezinta ceea ce este motorul pentru un sistem activ.
 • LEASING= Sistemul de finantare prin care o parte denumita locator sau finantator, transmite celeilalte parti, denumita locatar sau utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing sau redeventa, dreptul de folosinta al unui bun. Bunul ramane proprietatea finantatorului pana la finalizarea contractului de leasing si trece in proprietatea utilizatorului doar in urma achitarii integrale a ratelor de leasing si a valorii reziduale.
 • LICENTA DE TURISM~ Documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism. Conditiile de acordare a licentelor de turism difera de la o tara la alta.
 • LIMITA RASPUNDERII~ Cuantumul maxim al sumei pe care trebuie sa o platasca Asiguratorul  asiguratului in cazul producerii riscului asigurat. Limitele raspunderii asiguratorului sunt stabilite in contract pentru fiecare tip de asigurare.
 • LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ~ Totalitatea lucrarilor executate intr-un santier de constructii pe baza de proiect tehnic, devize economice si autorizatie de construire, care sunt decontate prin situatii de lucrari, pentru realizarea unui proiect de investitii si care are ca obiectiv final realizarea unei cladiri sau constructii ingineresti noi sau a unor interventii la cladiri sau constructii ingineresti existente.
 • MARFA~ Orice produs care satisfice o anumita nevoie destinata schimbului prin vanzare- cumparare si este un bun transportabil.
 • OBLIGATIUNE~ Este un înscris emis de o întreprindere care are nevoie de finanțare, pe baza căruia aceasta obține un împrumut. Firma care emite obligațiunea se numește debitor, iar cea care o deține se numeste creditor (acesta oferă un împrumut). Obligațiunile sunt active financiare cu dobândă fixă. La restituirea împrumutului, întreprinderea se obligă să plătească, de asemenea, o dobândă, stabilită în momentul emiterii obligațiunii.
 • PACHETUL DE SERVICII TURISTICE~ Combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.
 • PAGUBA~ Pierdere materială suferită de cineva sau adusă cuiva, ivirea cazului asigurat de bunuri, culturi agricole, animale etc. cuprinse in asigurare. Cu aceeasi semnificatie se poate utiliza notiunea de dauna, mai ales in asigurarile de raspundere civila si, intr-o anumita masura, in asigurarile de persoane.
 • PARTICIPANT~ Persoana eligibila care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii si care are un drept viitor la o pensie privata.
 • PENSIA PRIVATA CAPITALIZATA~ Pensia privata (sau renta viagera), este un contract de asigurare de viata, care protejeaza urmasii in caz de deces, sau asiguratul in cazul in care este in viata in momentul expirarii contractului de asigurare. Valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager.
 • PENSIE~ Suma de bani lunara ce se acorda persoanelor care au iesit din activitatea profesionala pentru limita de varsta, pentru invaliditate etc. sau care si-au pierdut sustinatorul si sunt incapabile de munca.
 • PENSIE PRIVATA~ Pensia privata (sau renta viagera), este un contract de asigurare de viata, care protejeaza urmasii in caz de deces, sau asiguratul in cazul in care este in viata in momentul expirarii contractului de asigurare.Este un program de economisire si capitalizare pentru a obtine o pensie suplimentara celei de stat, suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public.
 • PERICOL~ Situație, întâmplare care pune sau poate pune în primejdie existența, integritatea cuiva sau a ceva, cauze posibile ale pierderilor in asigurarile de bunuri, cum ar fi incendiul, furtuna, cutremurele, etc.
 • PERIOADA ASIGURATA~ Perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.
 • PERIOADA DE PLATA A RENTELOR~ Intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului, in acest interval Societatea plateste asiguratului sau beneficiarului renta, conform contractului de asigurare/pensie.
 • PERIOADA DECONTATA= Perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate.
 • PLATITOR~ Persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale.
 • POLITA DE ASIGURARE~ Documentul emis de companie de asigurari in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare.
 • PORTOFOLIU~ Totalitatea investitiilor de diverse tipuri detinute de catre un investitor individual sau institutional. Un portofoliu poate cuprinde actiuni, obligatiuni, contracte futures, investitii in sectorul imobiliar, instrumente echivalente cu numerarul sau alte active financiare. Scopul unui portofoliu este de a reduce riscul prin diversificare. Cu cat sunt mai diversificate investitiile din cadrul unui portofoliu, cu atat este mai probabil ca investitorul sa obtina aceeasi rentabilitate ca cea a pietei instrumentelor financiare transferabile.
 • PORTOFOLIU DE ASIGURARI~ Totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator.
 • PREJUDICIU~ Paguba, dauna morala sau/si materiala adusa cuiva. Vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
 • PRIMA DE ASIGURARE~ Suma (in lei) ce trebuie platita de catre contractantul asigurarii in schimbul preluarii/asumarii de catre societatea de asigurare a riscurilor asigurate. Prima de asigurare poate fi unica (plata anticipata a unei singure sume pentru intreaga perioada de asigurare) sau fractionara (plata unei sume fixe la interval de 3, 6 sau 12 luni).
 • PRIME BRUTE INCASATE~ Totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate intr-o perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.
 • PRIME BRUTE SUBSCRISE~ Primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.
 • PRIME NETE INCASATE~ Primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare.
 • PRIME NETE SUBSCRISE~ Primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.
 • PRINCIPIUL MUTUALITATII~ Principiu prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani ( prima de asigurare), la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acopera daunele suferite de asigurati.
 • PRODUSASIGURAT~ Orice bun (articol, marfa sau lucru), vandut, livrat, instalat, construit, reparat, modificat, prelucrat de Asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de Asigurat si a fost stipulate in contract, care nu se mai gaseste in custodia sau sub controlul direct al acestuia.
 • PROIECT~ Documentatia tehnico-economica ce se realizeaza de catre personalul de specialitate al Asiguratului, care urmează să fie discutat și aprobat pentru a primi un caracter oficial și a fi pus în aplicare, in cadrul relatiilor contractuale cu un tert beneficiar. Proiectul se poate prezenta in diferite faze: studiu de fezabilitate, studiu tehnico-economic, proiect/detalii de executie, devize de lucrari, note de santier, breviare de calcul, desene si orice alte documentatii realizate in compartimentele de specialitate ale Asiguratului.
 • PROSPECT AL SCHEMEI DE PENSII PRIVATE~ Document care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii, elaborate de catre administrator si autorizat de catre CSSPP.
 • RASPUNDERE CIVILA~ Raspunderea Asiguratului fata de terte persoane prejudiciate prin faptele sale care au creau un prejudiciu persoanelor ce nu sunt parte la contractul de asigurare.
 • RASPUNDERE CIVILA A PROPRIETARULUI SAU DETINATORULUI TEMPORAR DE CAINI~ Obligatia acestuia de reparare a prejudiciului cauzat unei terte persoane ca urmare a atacului sau comportamentului agresiv al cainelui.
 • RASPUNDEREA CIVILA PROFESIONALA~ Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă răspunderea pe care ți-ai asumat-o contractual faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpa ta (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale, pentru care ești autorizat.
 • RATA DE RENTABILITATE A UNUI FOND DE PENSII~ Principalul indicator cu care se evalueaza performanta fondurilor de pensii este randamentul. El exprima cu cat creste sau scade in timp valoarea unitatii de fond.
 • RATA DE SCHIMB VALUTAR~ Pretul unei unitati monetare/valuta din moneda unei tari exprimate in unitati monetare ale altei tari. Ratele de schimb valutar sunt influentate de o serie de factori economici, politici, sociali, juridici, unii dintre ei cu variatie zilnica.
 • REASIGURARE~ Operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator.
 • RECLAMATIE~ Se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor in speta Asiguratorului sau Autoritatea de Supraveghere Financiară- conform legislatiei in viguare.
 • RENTA~ Suma pe care asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic asiguratului, la finele perioadei de asigurare sau beneficiarului, in cazul decesului asiguratului in perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private si care a fost stipulat in contractual de asigurare.
 • RENTA VIAGERA~ Contract prin care o persoană numită credirentier plăteşte o sumă de bani unei alte persoane numită debirentier in schimbul unei prestatii periodice in bani care urmeaza sa-i fie platite pana la decesul sau de o persoana numita debirentier.
 • REPREZENTANTI~ Proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul.
 • RETINERE PROPRIE~ Partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii.
 • REZERVA MATEMATICA~ Pentru ca suma asigurata este garantata, asiguratorul este obligat sa mentina permanent rezerve (rezerve matematice) pentru a fi sigur ca, la maturitatea fiecarui contract, isi va putea onora obligatia de plata catre clientii sai. Diferenta dintre valoarea actuala a obligatiilor financiare ale asiguratorului si valoarea actuala a obligatiilor financiare ale asiguratului, ce se impun a fi platite, la un moment dat, poarta denumirea de rezerva matematica si are ca scop acoperirea obligatiilor viitoare ale asiguratorului.
 • REZERVA TEHNICA~ Companiile de asigurari generale trebuie sa-si constituie rezerve tehnice aferente obligatiilor trecute si viitoare rezultate din contractele de asigurare subscrise in anul de referinta.
 • RISC ASIGURAT~ Probabilitatea producerii uni evenimentul viitor, posibil dar incert, menţionat în contract / condiţiile speciale de asigurare, la producerea căruia Asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plăti despăgubirea / indemnizaţia.
 • RISC FINANCIAR~ Prejudiciul pecuniar/financiar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor / neplata la scadenta a creantelor catre creditor si a valorii reziduale datorate de utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.
 • RISC POLITIC~ Riscul ca randamentul unei investitii sa aiba de suferit ca urmare a unor schimbari politice sau de instabilitate politica dintr-o tara, independente de vointa si solvabilitatea cumparatorului, care il impiedica sa-si onoreze obligatiile de plata fata de furnizor (razboi, greve).
 • SANTIER~ Locul pe care se construiesteun obiectiv si in care se afla investitia incepand cu primele lucrari si terminand cu punerea in functiune si receptionarea acesteia de catre beneficiar.
 • SCANDENTA~ Termen de plata, integrala sau partiala, a primei de asigurare. Nerespectarea scadentei poate duce la anularea politei.
 • SCHEMA DE PENSII PRIVATE~ Conditiile si reguli pe baza ale schemei de pensii private este un document elaborate de catre administrator si autorizat de catre CSSPP, care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii unde administratorul investeste activele fondului de pensii in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private.
 • SOCIETATE DE LEASING~ Societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.
 • SOCIETATE MUTUALA DE ASIGURARI~ Persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.
 • SPECULATIE~ Asumarea unor riscuri peste medie in speranta obtinerii unor rentabilitati peste medie, in general intr-o perioada de timp relativ scurta. Speculatia implica cumpararea unui anumit activ financiar pe baza pretului sau potential de vanzare si nu pe baza valorii sale prezente.
 • STAT MEMBRU DE ORIGINE~ Stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa.
 • STAT MEMBRU GAZDA~ Stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relatiei dintre angajator si participanti.
 • STAT TERT~ Stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European.
 • SUBASIGURARE~ Situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.
 • SUBCONTRACTOR~ Societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.
 • SUMA ASIGURATA~ Suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste beneficiarul in cazul producerii evenimentului/riscului asigurat.
 • TERORISMUL~ O tactica de lupta neconventionala organizata in scopuri ideologice, politice, economice sau sociale, intreprinse de indivizi sau grupuri si orientate impotriva unor persoane, populatii sau organizatii economice cu scopul de a impresiona opinia publica si de a crea impresia unei insecuritati sociale (terorism).
 • TRANSPORTATOR~ Persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international.
 • TRAZNET~ Descărcare electrică luminoasă, care se produce între nor şi sol sau obiecte aflate pe sol (clădiri, copaci, etc.).
 • TURIST ASIGURAT~ Orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice pentru minim 2 zile – contractant principal – sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – alti beneficiari – sau orice persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice – cesionarul.
 • UZURA~ Deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare sub influenta factorilor naturali sau a progresului ethnic.
 • UZUFRUCT~ Dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce sunt proprietatea altuia și de a le culege “fructele natural”, industriale si civile, întocmai ca însuși proprietarul lor, uzufructul poate fi pe un anumit termen sau maximum pe perioada cat traieste uzufructuarul.
 • VALOARE DE ASIGURARE~ Limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate conform contractului si in functie de fransiza, daca este cazul pentru care se stabileste marimea primei de asigurare.
 • VALOARE DE RASCUMPARARE ~Contractul de asigurare este interrupt brust din anumite motive, valoarea de rascumparare se acorda incepand cu al patrulea an de contract prin aplicarea unei cote procentuale asupra rezervei matematice. Suma de bani pe care asiguratorul este obligat sa o plateasca in cazul denuntarii contractului de asigurare, in functie de conditiile specificate in contract.
 • VALOARE DIN NOU~ Valoarea de comercializare din facture fiscala sau  in cazul cladirilor, costul construirii cladirii respective rezultat din devize si expertize.
 • VALOARE MOBILIARA~ Instrument / active nebancare care poate indica proprietatea in cadrul unei companii (o actiune), o relatie de credit cu o companie sau cu o autoritate publica (o obligatiune), ori un drept la proprietate (un drept de subscriere, o optiune pe o actiune, o garantie).
 • VALOARE REZIDUALA ~ Aceasta reprezinta suma de bani pe care clientul trebuie sa o achite la finele contractului si se exprima ca procent din pretul masinii. Valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator.
 • VALOARE DE RASCUMPARARE~ Valoarea rascumpararii inainte de termen este atasata la contractul initial ( este doar cu character informative ). De regula toate aceste informatii sunt mentionate in conditiile de asigura/contract pe care vi le insusiti odata cu semnarea contractului. Cu cat rezilierea este facuta la un interval mai redus fata de data incheierii contractului, cu atat valoarea de rascumparare va fi mai mica, si aceasta datorita cheltuielilor mari efectuate de asigurator in aceasta perioada.
 • VALOAREA UNITATII DE FOND~ Fondurile de pensii private emit unitati de fond pentru fiecare leu incasat de la clienti  si reprezinta raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.
 • VATAMARE CORPORALA~ infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii, violenta a organismului, care are loc ca urmare a unui accident.
 • VOLATILITATE~ Caracteristica unei valori mobiliare de a inregistra fluctuatii mari, schimbari rapide ale pretului actiunilor intr-o perioada scurta de timp.