Pensii

Pensia facultativa

 1. De ce vorbim despre pensia facultativă ?

Pentru ca tot ceea ce este important pentru tine acum, din punct de vedere financiar, să poată să fie la fel de important și la pensie.

Pensia facultativ ă este o soluție care poate face diferența și iți poate aduce un venit suplimentar atunci când vei avea nevoie de el.

 1. Ce fel de pensii sunt in Romania?
 • Pilonu I – Pensie de la stat

Contribuţia Angajatului în 2018 : 25 % din venitul salarial brut.

 • Pilonu II – Pensie obligatorie

Participare: obligatorie pentru angajaţii sub 35 de ani, opţională pentru cei între 35 şi 45 de ani.

Contribuţia (în 2018) : 3,75% din venitul salarial brut al angajatului (este parte din contribuţia datorată la Pilonul I ).

 • Pilonul III – Pensie facultativa

Participare Facultativă.

Contribuţia: intre min. 50 lei (la AZT PP) si max. 15% raportat la venitul brut;

Contribuţia suportată solidar de angajat şi angajator este încurajată prin deductibilitate fiscal, in limita a 400 Euro/an, atat pentru angajat, cat si pentru angajator.

Sistemul de pensii din Romania este gandit pe trei piloni la recomandarea Bancii Mondiale.

 1. Informatii generale

Cine poate avea o pensie facultativa? – orice persoana care obtine un venit de natura salariala, din activitati independente, profesionale sau agricole, fara limita de varsta maxima.

Cum? – Simplu: prin completarea si semnarea unui document – actul individual de aderare (este necesar doar actul de identitate).

 1. Contributia la pensia facultativa

Nivelul contributiei se poate stabili intre: MIN. 50 lei/luna (AZT PP) – MAX. 15% din venit brut lunar (cf legii).

Participantul si mostenitorii acestuia au mai multe drepturi:

 • activul personal nu poate face obiectul unei execut ări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor respective;
 • participantul este proprietarul activului personal din contul s ău;
 • activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulităţii;
 • participantul poate avea acces oricând, la cerere, la informaţii privind activul personal din contul s ă u utilizând mijloacele de informare puse la dispoziţie de către AZTPP.
 1. Avantaje
 • Venit mai mare la pensie pentru angajat ;
 • Atractivitate pentru angajator – reprezinta un beneficiu extra-salarial si un instrument de motivare a salariatilor performanti/posturi cheie ;
 • Deductibilitate fiscala in limita a 400 Euro/an, atat pentru angajat, cat si pentru angajator;
 • Flexibilitate: crestere sau scadere a valorii contributiei. De asemenea contributia poate fi suspendata, reluata sau incetata in orice moment fara penalizari si fara a afecta dreptul la pensie. Suma acumulata se poate transfera la un alt fond sau un alt administrator;
 • Perioada de acumulare mare comparativ cu alte instrumente oferite de pietele de capital si posibilitatea de a investi sume mici (max 15% din salariul brut) care sa nu afecteze stilul tau de viata;
 • Protectie financiara – pensie, invaliditate, deces.
 1. Contributia la un fond de pensii facultative

Participantul poate, in orice moment, sa modifice nivelul contributiei prevazut in actul individual de aderare, in conditiile Legii.

Angajatorul poate, in orice moment, sa modifice nivelul contributiei proprii catre fondul de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatul, cel tarziu la data plătii contributiei.

In cazul in care Angajatorul suspenda sau inceteaza plata contributiei proprii sau a participantului trebuie sa notifice in scris Administratorul cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.

 1. Contributia Angajatului

Pana la 400 EURO annual

 • Angajatul plateste contributiile sociale individuale;
 • Angajatul NU plateste impozit pe venit (10%).

Peste 400 EURO anual Angajatul plateste pentru diferenta in plus > 400 Euro

 • Contributiile sociale individuale
 • Impozit pe venit (10%).
 1. Contributia Angajatorului
 • Indiferent de suma, reprezinta cheltuiala de natura salariala si este deductibila la calculul impozitului pe profit;
 • Diferenta in plus > 400 euro/an/salariat reprezinta pentru angajat un avantaj de natura salariala pentru care se datoreaza contributii sociale individuale, contributia asiguratorie pentru munca si impozit pe venit de 10%.
 1. Cat de sigure sunt de fapt pensiile private ?
 • Controlul, supravegherea si reglementarile ASF;
 • Separarea activelor intre administrator si fondul de pensii private;
 • Prin lege, fondul de pensii private nu poate da faliment;
 • Proceduri stricte de supraveghere si administrare speciala;
 • Existenta si implicarea bancilor depozitare in sistemul de pensii private;
 • Existenta auditorilor financiari pentru fondurile de pensii si pentru administrator;
 • Obligatiile de raportare si transparenta ale administratorilor si bancilor depozitare;
 • Garantia ratei minime de rentabilitate (garantia relativa la piata);
 • Fondurile de pensii private nu au voie sa investeasca in active periculoase;
 • Calculele actuariale prudente;
 • Provizioanele tehnice constituite de administrator
 • Existenta Fondului de Garantare din sistemul de pensii private;
 • Cerinta de capital social minim pentru intrarea pe piata;
 • Angajamentul pe termen lung al companiilor de administrare;
 • Sistemul de pensii private a fost conceput la recomandarea Bancii Mondiale;
 • Organismele financiare internationale sprijina dezvoltarea pensiilor private.
 1. Aveti nevoie de mai multe detalii?
 • Exemple de calcul pentru angajator;
 • Prevederi legale pentru angajat si angajator;
 • Tratarea evenimentelor ce pot aparea in perioada de contributie;
 • Detalii acces si utilizare aplicatie;
 • Plati angajator.